Xã hội Nhật Bản : Các biện pháp như đảm bảo thời gian nghỉ ngơi nhất định với mục tiêu ngăn ngừa tử vong do làm việc quá sức .

Xã hội Nhật Bản : Các biện pháp như đảm bảo thời gian nghỉ ngơi nhất định với mục tiêu ngăn ngừa tử vong do làm việc quá sức .

K10013170091_2107301353_2107301457_01_02.jpg


Liên quan đến Đề cương mới đề ra các biện pháp mà chính phủ phải thực hiện để ngăn chặn tử vong do làm việc quá sức được Nội Các quyết định, về "khoảng thời gian giữa các lần làm việc" đảm bảo một thời gian nghỉ ngơi nhất định sau khi làm việc, các mục tiêu đã được đặt ra như tăng tỷ lệ công ty giới thiệu hệ thống lên 15% hoặc hơn vào năm 2025.

Luật Phòng chống tử vong do làm việc quá sức (Luật phòng chống Karoshi ) , có hiệu lực vào năm 2014, quy định rằng các biện pháp mà chính phủ thực hiện phải được xem xét lại ba năm một lần và một đề cương mới do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi biên soạn đã được Nội các quyết định trong một cuộc họp vào ngày 30. .

Theo đó, mục tiêu là tăng tỷ lệ các công ty áp dụng "khoảng thời gian làm việc xen kẽ" đảm bảo một khoảng thời gian nghỉ ngơi nhất định từ khi kết thúc công việc đến khi bắt đầu công việc vào ngày hôm sau lên 15% hoặc hơn vào năm 2025. .

Tính đến năm ngoái, chỉ có 4,2% công ty đưa vào áp dụng và chính phủ nói rằng sẽ tăng cường các biện pháp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ngoài ra, khi sự lan rộng lây nhiễm Corona mới tiếp tục , có lo ngại rằng sự phân biệt giữa công việc và cuộc sống riêng tư sẽ trở nên mơ hồ do sự phổ cập của công việc từ xa, dẫn đến thời gian làm việc kéo dài, vì vậy chính phủ sẽ điều tra và phân tích những ảnh hưởng đến người lao động.

Hơn nữa, Nội các chỉ ra rằng cần phải hiểu rõ phong cách làm việc thực tế của những người làm nghề tự do và những người làm công việc phụ . Đại cương cũng bao gồm các biện pháp như tạo điều kiện cho trẻ em mồ côi cha mẹ tử vong do làm việc quá sức được nhận hỗ trợ.

Nhật Bản sẽ thực hiện các biện pháp ngăn ngừa tử vong do làm việc quá sức dựa trên đề cương mới trong ba năm tới.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top