Tiêu dùng Nhật Bản : Chỉ số tâm lý người tiêu dùng giảm 2,1 điểm trong tháng 5, điều chỉnh giảm xuống mức "trì trệ".

Tiêu dùng Nhật Bản : Chỉ số tâm lý người tiêu dùng giảm 2,1 điểm trong tháng 5, điều chỉnh giảm xuống mức "trì trệ".

ダウンロード - 2024-05-29T170458.819.jpg


Theo Khảo sát xu hướng người tiêu dùng do Văn phòng Nội các công bố vào ngày 29, Chỉ số niềm tin người tiêu dùng ( hộ gia đình có từ hai người trở lên, điều chỉnh theo mùa) đã giảm 2,1 điểm so với tháng trước xuống 36,2, mức giảm trong tháng thứ hai liên tiếp. Văn phòng Nội các đã điều chỉnh giảm đánh giá về tâm lý người tiêu dùng từ "cải thiện" trong tháng trước thành "không cải thiện". Người ta tin rằng các đợt tăng giá khác nhau, chẳng hạn như chi phí khách sạn sau kỳ nghỉ dài, có thể đã có tác động.

Mức giảm Chỉ số niềm tin người tiêu dùng là lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2022 và mức chỉ số này là thấp nhất kể từ tháng 10 năm ngoái.

Tất cả bốn chỉ số tạo nên chỉ số niềm tin người tiêu dùng bao gồm “điều kiện sống”, “tăng trưởng thu nhập”, “môi trường việc làm” và “đánh giá về thời điểm tốt nhất để mua hàng tiêu dùng lâu bền” đều giảm so với tháng trước.

Về triển vọng giá trong một năm tới, tỷ lệ người được hỏi cho rằng giá sẽ tăng đã tăng từ 93,0% trong tháng trước lên 93,5%, mức cao nhất kể từ tháng 9 năm ngoái. Trong số đó, số người cho rằng giá sẽ tăng từ 5% trở lên tăng từ 44,0% lên 46,9%, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm ngoái.

Về tác động của việc đồng yên suy yếu, một quan chức Văn phòng Nội các cho biết: “Chúng tôi không có câu trả lời vì điều đó không có trong cuộc khảo sát”.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top