Xã hội Nhật Bản : Chính phủ tạm hoãn tăng thuế quốc phòng. Đảm bảo nguồn tài chính ổn định cho năm 2027

Xã hội Nhật Bản : Chính phủ tạm hoãn tăng thuế quốc phòng. Đảm bảo nguồn tài chính ổn định cho năm 2027

images - 2022-12-05T152601.042.jpg


Vào ngày 4, chính phủ đã xem xét đảm bảo nguồn ngân sách ổn định để tăng chi tiêu quốc phòng cho năm tài khóa 2027 và đã thống nhất với hướng tạm hoãn tăng thuế trong thời gian tới. Mặc dù một hướng nhất định sẽ được chỉ ra vào cuối năm, nhưng rất có thể một quyết định tăng thuế cụ thể sẽ bị hoãn lại.

Có sự phản đối mạnh mẽ trong Đảng Dân chủ Tự do đối với việc tăng thuế trực tiếp làm tăng gánh nặng cho các công ty và hộ gia đình, và ưu tiên tạo nguồn tài chính thông qua cải cách chi tiêu. Ngay từ đầu tuần, các đảng cầm quyền sẽ tăng tốc phối hợp trong các biện pháp ngân sách.
Trong ngân sách ban đầu cho năm 2022, ngân sách quốc phòng là khoảng 5,4 nghìn tỷ yên, chiếm khoảng 1% GDP. Từ năm 2023, ngân sách sẽ được tăng theo từng giai đoạn và đến năm 2027, ngân sách quốc phòng và ngân sách liên quan của các bộ, ngành khác sẽ được nâng lên mức 2% GDP. Tháng trước, Thủ tướng Fumio Kishida đã kêu gọi đưa ra quyết định về nguồn tài chính vào cuối năm nay.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top