Xã hội Nhật Bản : Đề xuất bất thường cho nguồn tài chính đối phó với giảm tỷ lệ sinh : “Tăng thuế tiêu dùng cũng là phương án khả thi”.

Xã hội Nhật Bản : Đề xuất bất thường cho nguồn tài chính đối phó với giảm tỷ lệ sinh : “Tăng thuế tiêu dùng cũng là phương án khả thi”.

https___imgix-proxy.n8s.jp_DSXMZO4927035031082019TCR003-PN1-2.jpg


Vào ngày 11, Liên đoàn doanh nghiệp Nhật Bản Keidanren đã biên soạn và công bố các khuyến nghị về cải cách thuế vào năm 2024. Các thảo luận về thuế tiêu dùng như một nguồn tài trợ cho các chính sách an sinh xã hội, chẳng hạn như ``các biện pháp đặc biệt để chống lại tỷ lệ sinh giảm'' của chính quyền Kishida và tuyên bố rằng "Từ góc độ trung và dài hạn, việc tăng thuế là một trong những lựa chọn mạnh mẽ nhất." Liên đoàn kêu gọi chính phủ thảo luận rộng rãi về vấn đề này, có tính đến tác động đối với nền kinh tế.

Trong số các khuyến nghị, thuế tiêu dùng có đặc điểm là được toàn bộ dân số thuộc mọi thế hệ gánh chịu và là nguồn thu ổn định, gọi thuế này là “rất quan trọng với tư cách là nguồn thu an sinh xã hội”.

Tuy nhiên, Liên đoàn không nêu rõ thời điểm hoặc mức độ tăng mà nói rằng, ``Chúng ta cần xem xét tình hình kinh tế trong khi để mắt đến việc thoát hoàn toàn khỏi giảm phát.'' Người ta cho rằng thật bất thường khi Keidanren đề cập đến tăng thuế tiêu dùng trong các khuyến nghị cải cách thuế mỗi năm tài chính.

ダウンロード - 2023-09-11T162629.649.jpg


Ông Masakazu Tokura, chủ tịch Liên đoàn đã lập luận tại các cuộc họp báo và các sự kiện khác rằng “chúng ta nên xem xét thuế tiêu dùng thay vì loại bỏ nó” như một nguồn tài trợ cho các biện pháp đối phó với tỷ lệ sinh giảm. Tuy nhiên, trong `` Chính sách chiến lược tương lai của trẻ em '' được chính phủ thông qua vào tháng 6, đã quy định rõ rằng `` việc tăng thuế sẽ không được thực hiện để đảm bảo nguồn tài chính '' trong `` kế hoạch tăng tốc '' trong ba năm tới .

Chính sách Chiến lược Tương lai của Trẻ em đặt ra một "Hệ thống Quỹ Hỗ trợ (tên dự kiến)" mới sẽ được thu bằng cách sử dụng hệ thống chi tiêu an sinh xã hội và phí bảo hiểm xã hội làm khuôn khổ cho các nguồn tài chính và các cuộc thảo luận dự kiến sẽ trở nên nghiêm túc hơn trong tương lai.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top