Thủ tục Nhật Bản: Điều chỉnh cuối cùng liên quan đến việc tích điểm thẻ mã số cá nhân lên đến 20.000 yên cho mỗi giai đoạn

Thủ tục Nhật Bản: Điều chỉnh cuối cùng liên quan đến việc tích điểm thẻ mã số cá nhân lên đến 20.000 yên cho mỗi giai đoạn

Đảng Dân chủ Tự do và Đảng Công Minh đã quyết định đưa ra những "tích điểm thẻ mã số cá nhân" (tích điểm thẻ my number) cho những người sở hữu thẻ My Number như một trong những biện pháp kinh tế để đối phó với sự lây lan của virus corona mới. Đối với lần điều chỉnh cuối cùng, 5000 yên sẽ được trả cho những người mới sở hữu thẻ, 7500 yên cho những người đã hoàn thành thủ tục sử dụng thẻ như một thẻ bảo hiểm y tế và 7500 yên cho những người đã liên kết với tài khoản gửi tiền. Ban đầu, đảng Công Minh yêu cầu chi trả cho chủ thẻ một mức cố định là 30.000 yên để kích thích tiêu dùng, nhưng số tiền tối đa sẽ là 20.000 yên.

Về việc trao điểm, Toshimitsu Mogi, Đảng Dân chủ Tự do và Keiichi Ishii, Tổng thư ký của đảng Công Minh đã thảo luận vào ngày 9 và đồng ý trả điểm ở mỗi giai đoạn sở hữu thẻ. Mặt khác, hai bên được cho là sẽ tiếp tục điều chỉnh mà không đưa ra kết luận về số tiền thanh toán, nhưng nhìn chung họ đã thống nhất trong các cuộc thảo luận tiếp theo giữa hai bên.

Kể từ tháng 9 năm 2020, chính phủ đã thực hiện một dự án điểm nhỏ nhằm trả lại các điểm có thể được sử dụng để mua sắm cho chủ thẻ. Dự án là một hệ thống trong đó tối đa 5000 yên được cấp cho mỗi người và thời gian nhận tiền trả lại là đến cuối tháng 12 năm 2021.

[Kazuhiko Hori]

 

Đính kèm

  • ダウンロード - 2021-11-10T083437.426.jpg
    ダウンロード - 2021-11-10T083437.426.jpg
    10 KB · Lượt xem: 157

Bài viết liên quan

ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top