Việc làm Nhật Bản : Điều được cho là không tốt trong môi trường làm việc từ xa .

Việc làm Nhật Bản : Điều được cho là không tốt trong môi trường làm việc từ xa .

telework_accounting.jpg


LASSIC (quận Minato, Tokyo), điều hành trang web phương tiện truyền thông "Viện nghiên cứu công việc từ xa / làm việc từ xa", đã thực hiện một cuộc khảo sát bảng khảo sát về công việc từ xa. Khi được hỏi điều gì được nghĩ là không tốt trong môi trường làm việc từ xa, câu trả lời phổ biến nhất là "Tôi không thể phân biệt giữa công việc và cuộc sống riêng tư" (45,2% đối với nam giới và 38,9% đối với nữ giới ).

Tiếp theo là tình trạng "gặp khó khăn trong giao tiếp với sếp và đồng nghiệp " ( 34,6% đối với nam giới và 34,5% đối với nữ giới ). Đối với nam giới, “việc chia sẻ thông tin trong công ty và bí quyết là rất khó và đã giảm” (25,3% đối với nam giới, 17,2% đối với nữ giới) và đối với phụ nữ, “số tiền phải tự trả như hóa đơn điện nước đã tăng lên (19,7% đối với nam giới, 30,6% đối với phụ nữ )

Ngoài ra, khảo sát hỏi về giờ làm thêm thay đổi như thế nào so với khi đến cơ quan. Kết quả là, câu trả lời phổ biến nhất là "số giờ làm thêm không thay đổi" (49,5% đối với nam giới và 59,2% đối với nữ giới ). Một số người lo lắng về việc giảm năng suất do làm việc từ xa, nhưng có vẻ như nhiều người đã có thể làm việc như trước khi xảy ra thảm họa Corona.

Khoảng 40% nam giới và 30% nữ giới trả lời rằng "số giờ làm thêm đã giảm". Mặt khác, khoảng 10% cả nam và nữ trả lời rằng "giờ làm thêm đã tăng lên".

Ngay cả khi làm việc từ xa, cần phải tự quản lý và kiểm soát bản thân để tăng năng suất. Nhiều người cảm thấy cần phải làm rõ ranh giới giữa công việc và cuộc sống riêng tư. Ngoài ra, nhiều người cảm thấy có vấn đề với công việc từ xa, chẳng hạn như "tình hình công việc không được hình dung và không thể nắm bắt được khối lượng công việc" và "môi trường xung quanh khó nhận thấy những thay đổi trong tình huống do thiếu giao tiếp ”.

Trong một cuộc khảo sát của Ardent (quận Shibuya, Tokyo), một công ty cung cấp dịch vụ tư vấn làm việc từ xa, lý do phổ biến nhất ảnh hưởng đến năng suất trong quá trình làm việc từ xa là "môi trường làm việc từ xa". Tiếp theo là "các công cụ công nghệ thông tin và công cụ truyền thông chuẩn bị cho môi trường làm việc từ xa" và "các cơ chế và môi trường tạo điều kiện giao tiếp trong quá trình làm việc từ xa". Có vẻ như nhiều người cảm thấy rằng việc xây dựng một môi trường và giao tiếp có thể phân biệt giữa công việc và cuộc sống riêng tư là một vấn đề.

Cuộc khảo sát do LASSIC thực hiện được thực hiện trên Internet dành cho các nhân viên từ 20 đến 65 tuổi có kinh nghiệm làm việc từ xa trên toàn quốc. Khoảng thời gian khảo sát diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 9 năm 2020 và số lượng câu trả lời hợp lệ là 1077.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
Your content here
Top