Kinh tế Nhật Bản: GDP, mức tăng hàng năm 1,3% từ tháng 4 đến tháng 6, tăng trưởng dương lần đầu tiên trong 2 kỳ

Kinh tế Nhật Bản: GDP, mức tăng hàng năm 1,3% từ tháng 4 đến tháng 6, tăng trưởng dương lần đầu tiên trong 2 kỳ

Các số liệu sơ bộ về tổng sản phẩm quốc nội (GDP, được điều chỉnh theo mùa) cho giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2021 do Văn phòng Nội các công bố vào ngày 16 được giả định tăng 0,3% so với quý trước theo giá thực tế, không bao gồm biến động giá cả và tốc độ này sẽ tiếp tục trong một năm. Tỷ lệ hàng năm tăng 1,3%. Tăng trưởng dương là lần đầu tiên trong hai quý kể từ quý 10-12 năm ngoái. Xuất khẩu tăng mạnh trong bối cảnh nền kinh tế nước ngoài phát triển mạnh, nhưng tiêu dùng cá nhân lại chậm chạp do ảnh hưởng của việc kiềm chế đi ra ngoài do virus corona mới. Còn lâu mới có sự phục hồi toàn diện của nền kinh tế.

Theo mặt hàng, tiêu dùng cá nhân tăng 0,8% so với cùng kỳ và đầu tư vốn doanh nghiệp tăng 1,7%. Đầu tư công giảm 1,5%. Xuất khẩu tăng 2,9% và nhập khẩu tăng 5,1%.

GDP danh nghĩa tăng 0,1% so với quý trước và tăng 0,2% hàng năm.

 

Đính kèm

  • ダウンロード - 2021-08-16T101358.103.jpg
    ダウンロード - 2021-08-16T101358.103.jpg
    13.3 KB · Lượt xem: 106

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top