Tiêu dùng Nhật Bản : Giá điện sẽ tăng trong tháng 3 từ 5 công ty lớn , giá gas cũng công bố mức tăng .

Tiêu dùng Nhật Bản : Giá điện sẽ tăng trong tháng 3 từ 5 công ty lớn , giá gas cũng công bố mức tăng .

ダウンロード - 2024-01-31T091708.071.jpg


Giá điện trong tháng 3 sẽ tăng ở 5 công ty, bao gồm Công ty Điện lực Tokyo, và giá gas sẽ tăng ở cả 4 công ty gas lớn của thành phố.

10 công ty điện lực lớn đã công bố giá điện tháng 3 và 5 công ty, trong đó có Công ty Điện lực Tokyo, sẽ tăng giá điện so với tháng 2.

Do giá LNG (khí tự nhiên hóa lỏng) được sử dụng làm nhiên liệu tăng lên, số tiền dựa trên các biện pháp giảm gánh nặng quốc gia đã tăng từ 7 yên lên 133 yên, bao gồm 7.560 yên cho các hộ gia đình tiêu chuẩn và 8.318 yên cho Điện lực Hokkaido.

Bốn công ty gas lớn của thành phố cũng công bố giá gas trong tháng 3, cả bốn công ty đều cho biết giá sẽ tăng từ 99 yên lên 133 yên do giá nguyên liệu thô tăng.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top