Nhật Bản giúp Việt Nam cải cách hành chính thuế

Nhật Bản giúp Việt Nam cải cách hành chính thuế

Nhật Bản sẽ giúp Việt Nam thực hiện chương trình cải cách hành chính thuế, một trong hai nội dung chủ yếu của kế hoạch dự thảo chiến lược 10 năm cải cách hệ thống thuế của chính phủ Việt Nam giai đoạn 2001-2010.

Sự hỗ trợ của Nhật Bản sẽ được thực hiện thông qua Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), cơ quan chịu trách nhiệm chính thức về hợp tác kỹ thuật của Nhật Bản. JICA sẽ giúp Tổng cục thuế của Việt Nam thực hiện dự án “Cải cách Hành chính Thuế” trong 3 năm.

Theo thông báo của JICA, lễ ký kết dự án sẽ được tổ chức vào sáng ngày 8/7 tại Hà Nội giữa Ông Nguyễn Văn Ninh -Tổng cục trưởng Tổng cục thuế và ông Kikuchi Fumio trưởng đại diện JICA tại Việt Nam.

Mục tiêu của dự án là tăng cường năng lực của Tổng cục thuế trong việc đào tạo cán bộ và chỉ đạo công việc đối với các cục thuế tỉnh và thành phố. Trong khuôn khổ của dự án, hàng năm sẽ có 40 cán bộ của Tổng cục thuế và các cục thuế địa phương tham dự đào tạo tại Nhật Bản./.

(TTXVN)
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top