Nhật Bản giúp Việt Nam xây dựng chiến lược năng lượng quốc gia

Nhật Bản giúp Việt Nam xây dựng chiến lược năng lượng quốc gia

Nhật Bản mong muốn đóng góp cho nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ của Việt Nam thông qua việc hỗ trợ xây dựng nghiên cứu tổng quan về năng lượng quốc gia.

Đại diện thường trú Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam Hiroaki Nakagawa nói như vậy tại lễ ký Phạm vi Thực thi dự án “Nghiên cứu tổng quan năng lượng quốc gia” tới năm 2025 giữa JICA và Viện năng lượng, Bộ Công nghiệp Việt Nam diễn ra ngày 28/9 tại Hà Nội.

Tại lễ ký kết , Phó trưởng đại diện thường trú JICA, ông Masayuki Hayashi cho biết: “Dự án này có tầm quan trọng rất lớn trong việc hỗ trợ chính phủ Việt Nam xây dựng một chiến lược phát triển năng lượng tổng thể nhằm duy trì an ninh năng lượng quốc gia”.

Mục đích của dự án 17 tháng này là thiết lập một cơ sở dữ liệu quốc gia của Việt Nam bao gồm số liệu về kinh tế xã hội, về các ngành năng lượng như điện, than, dầu khí và năng lượng tái tạo. Qua đó, cả hai phía Việt Nam và Nhật Bản đều hy vọng rằng năng lực của các cán bộ thuộc các cơ quan trong Bộ Công nghiệp cũng sẽ được nâng cao.

Theo ông Masayuki Hayashi, JICA sẽ dựa vào kết quả của dự án này để đề ra giải pháp hỗ trợ tốt nhất trong tương lai cho Việt Nam.

Theo TTXVN
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top