Covid-19 Nhật Bản : Gỡ bỏ một phần tuyên bố tình trạng khẩn cấp . Nếu rút ngắn thời gian kinh doanh đến 9 giờ tối sẽ hỗ trợ phí hợp tác 40000 yen

Covid-19 Nhật Bản : Gỡ bỏ một phần tuyên bố tình trạng khẩn cấp . Nếu rút ngắn thời gian kinh doanh đến 9 giờ tối sẽ hỗ trợ phí hợp tác 40000 yen

hw414_AS20210225002783_comm.jpg


Vào ngày 26, chính phủ đang có kế hoạch gỡ bỏ tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với virus Corona mới 6/10 tỉnh vào cuối tháng . Chính phủ cũng sẽ đưa ra một kế hoạch để ngăn chặn sự lan rộng lây nhiễm trở lại sau khi tuyên bố được gỡ bỏ. Giả định yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh đối với các nhà hàng vốn được cho là đến 8 giờ tối, sẽ được nới lỏng một phần và tiếp tục duy trì. Hiện tại, mức cao nhất của khoản phí hợp tác là 60.000 yên sẽ thành 40.000 đến 20.000 yên, và việc tái triển khai biện pháp hỗ trợ du lịch "Go To Travel" sẽ bị hoãn lại.

Chính phủ sẽ lắng nghe ý kiến của ủy ban cố vấn gồm các chuyên gia về sáu tỉnh Gifu, Aichi, Kyoto, Osaka, Hyogo và Fukuoka vào ngày 26 và nếu được chấp thuận, trụ sở các biện pháp đối phó Corona sẽ quyết định gỡ bỏ tuyên bố vào cuối tháng này . 4 tỉnh lân cận Tokyo sẽ tiếp tục tuyên bố cho đến hạn chót là ngày 7 tháng 3.

saku-20210106-02.jpg


Tuy nhiên, chính phủ đang cảnh giác với việc lan rộng lây nhiễm trở lại ngay cả ở những khu vực đã gỡ bỏ tuyên bố. Yêu cầu các nhà hàng rút ngắn thời gian kinh doanh sẽ theo điều kiện thực tế của khu vực. Nếu thống đốc quyết định rằng doanh nghiệp sẽ mở cửa đến 9:00 tối, mức phí hợp tác sẽ là 40.000 yên một ngày và 20.000 yên cho đến 10:00 tối, và hỗ trợ tài chính sẽ tiếp tục được cung cấp đến các chính quyền địa phương.

3660784ec0648ba0ccc383085a80daf7f4568.jpg


Các hạn chế sự kiện sẽ được nới lỏng theo từng giai đoạn. Chính phủ yêu cầu giới hạn số lượng người trong khu vực đối tượng tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở mức 5.000 người và sự kiện trong nhà bị giới hạn một nửa sức chứa . Nếu gỡ bỏ tuyên bố lần này, giới hạn trên sẽ là 5.000 người hoặc lớn hơn lên đến một nửa sức chứa (tuy nhiên từ 10.000 người trở xuống). Ví dụ, trong các môn thể thao chuyên nghiệp và các công viên giải trí lớn được tổ chức tại các địa điểm với sức chứa 30.000, 10.000 người có thể tham gia . Một tháng sau, tình trạng lây nhiễm sẽ được xác nhận lại, và nếu tình hình dịu xuống , điều kiện "10.000 người trở xuống" sẽ được gỡ bỏ.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top