Xã hội Nhật Bản : Hệ thống thuế khuyến khích tăng lương, công ty lớn sẽ được khấu trừ tối đa 35% với mức tăng lương hơn 7%

Xã hội Nhật Bản : Hệ thống thuế khuyến khích tăng lương, công ty lớn sẽ được khấu trừ tối đa 35% với mức tăng lương hơn 7%

https___imgix-proxy.n8s.jp_DSXZQO4193051011122023000000-1.jpg


Về “thuế khuyến khích tăng lương” khấu trừ thuế doanh nghiệp đối với các công ty đã tăng lương ở một mức nhất định, Chính phủ và Đảng cầm quyền đã quyết định ấn định mức khấu trừ tối đa là 35% đối với các công ty đã tăng lương lên một mức nhất định là 7% trở lên.

Theo hệ thống hiện tại, nếu một công ty lớn tăng lương từ 3% trở lên thì 15% số tiền lương tăng lên có thể được khấu trừ vào thuế doanh nghiệp.

Mặt khác, theo đề xuất sửa đổi, tỷ lệ khấu trừ sẽ giảm xuống 10% trong trường hợp tăng lương từ 3% trở lên, trong khi tỷ lệ khấu trừ sẽ giảm đến mức tối đa trong trường hợp tăng lương đáng kể. từ 7% trở lên và thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ và hỗ trợ chăm sóc trẻ em. Chính sách là đặt ở mức 35%.

Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nếu tăng lương dù đang trong tình trạng báo động đỏ thì quyền được giảm thuế sẽ được kéo dài đến 5 năm để họ có thể được giảm thuế khi trở nên có lãi trong tương lai.

Tính hiệu quả của hệ thống thuế trong việc thúc đẩy tăng lương đã bị nghi ngờ, với một nghiên cứu của Bộ Tài chính chỉ ra rằng nó không tạo ra động lực để tăng lương mà trọng tâm là mức độ hiệu quả của hệ thống.

Đảng Dân chủ Tự do Yoichi Miyazawa Chủ tịch Ủy ban Thuế cho biết "Giá cả sẽ tăng 3% và thậm chí có thể tăng thêm một chút vào năm tới. Chúng tôi đã thiết kế một hệ thống mang lại nhiều lợi ích hơn cho những công ty tăng lương đáng kể." Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Miyazawa nhấn mạnh rằng ``hệ thống thuế tăng lương sẽ giúp tăng lương nhiều hơn là tăng giá.''

Sau khi thảo luận giữa các đảng cầm quyền, dự kiến chính sách sẽ được đưa vào đề cương cải cách thuế năm tới và sẽ được biên soạn trong tuần này .

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top