Kinh tế Nhật Bản: Hỗ trợ tới 800.000 yên cho người mua xe điện

Kinh tế Nhật Bản: Hỗ trợ tới 800.000 yên cho người mua xe điện

1607922186110.png


Chính phủ đã quyết định giới thiệu một hệ thống vào năm 2021 để cung cấp hỗ trợ lên tới 800.000 yên, gấp đôi mức hiện tại cho người mua xe điện (EV). Điều kiện là hợp đồng điện của gia đình hoặc văn phòng được chuyển sang nguồn điện có nguồn gốc từ năng lượng tái tạo và thiết bị sạc cho EV đã được chuẩn bị.

Bộ Môi trường và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp sẽ đưa các chi phí cần thiết vào ngân sách bổ sung thứ ba cho năm nay. Hai Bộ đã xác định hệ thống mới là một trong những điểm nổi bật để đạt được mục tiêu của chính phủ là hầu như không phát thải khí nhà kính vào năm 2050.

Hiện tại, người mua EV được cung cấp tối đa 400.000 yên, nhưng người ta chỉ ra rằng nó ít phổ biến hơn ở châu Âu, nơi có mức tối đa khoảng 1 triệu yên. Hệ thống mới yêu cầu hợp đồng điện phải được thay đổi từ điện được tạo ra từ nhiên liệu hóa thạch như than đá, khí thải carbon dioxide (CO2) sang điện được tạo ra từ năng lượng tái tạo như điện mặt trời và năng lượng gió. Mục đích là để giảm lượng khí thải CO2 bằng cách sạc EV bằng điện có nguồn gốc từ năng lượng tái tạo.

Theo Bộ Môi trường, hóa đơn tiền điện cho năng lượng tái tạo tương đương với hóa đơn điện từ nhiên liệu hóa thạch thông thường trong các hộ gia đình bình thường, hoặc cao hơn từ 20 đến 30%. Cả hai Bộ đều muốn đẩy nhanh sự phổ biến của điện EV và năng lượng tái tạo thông qua hệ thống mới.

 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top