Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghệ phần mềm

Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghệ phần mềm

[WRAP]http://www.hoinhap.com.vn/cnhn/upload/webnews/com-sd.jpg[/WRAP]Nhật Bản sẽ cung cấp cho Việt Nam khoản tín dụng 5,4 tỷ yên, trong thời gian 9 năm, để mua thiết bị giảng dạy và dùng để cấp học bổng cho sinh viên sang Nhật học.

Theo thỏa thuận hợp tác khoa học kỹ thuật vừa đạt được giữa Việt Nam và Nhật Bản, Nhật Bản sẽ giúp Việt Nam xây dựng một khoa mới ở trường Đại học Bách khoa Hà Nội, có chức năng đào tạo đội ngũ kỹ sư khai thác sản phẩm phần mềm dành riêng cho các xí nghiệp Nhật Bản. Theo đó, Nhật Bản sẽ cung cấp cho Việt Nam khoản tín dụng 5,4 tỷ yên, trong thời gian 9 năm, để mua thiết bị giảng dạy và dùng để cấp học bổng cho sinh viên sang Nhật học.

Năm đầu tiên, khoa sẽ nhận 120 học sinh và ngay trong năm thứ nhất, 20 sinh viên sẽ được chọn để đưa sang du học tại Nhật. Nhật Bản muốn xây dựng Việt Nam thành một trung tâm khai thác phầnn mềm vì Việt Nam có nhiều học sinh giỏi khoa học tự nhiên và người Việt Nam cần cù, có giá nhân công rẻ.

Theo VOV
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top