Xã hội Nhật Bản: Lợi ích kinh tế và những thách thức của trợ cấp đối với trẻ em

Xã hội Nhật Bản: Lợi ích kinh tế và những thách thức của trợ cấp đối với trẻ em

Trợ cấp 100.000 yên cho trẻ em dưới 18 tuổi sẽ thúc đẩy tiêu dùng cá nhân lên 769 tỷ yên

Chính quyền Kishida và Đảng Dân chủ Tự do đang thảo luận về hệ thống trợ cấp cá nhân, vốn sẽ là trụ cột của các biện pháp kinh tế sẽ được công bố vào ngày 19 tháng 11. Có thông tin cho rằng ngày càng có nhiều tiếng nói trong Đảng Dân chủ tự do ủng hộ ý tưởng trợ cấp 100.000 yên / trẻ em cho trẻ em dưới 18 tuổi. Đề xuất này chấp nhận ý kiến đảng liên hiệp và đảng Công Minh.

Bản thân Đảng Dân chủ Tự do đã bày tỏ ý định nhắm mục tiêu nhiều hơn, nhưng đảng Công Minh đã quyết định thông qua "trợ cấp trong tương lai" sẽ cung cấp cho tất cả trẻ em từ 0 đến 18 tuổi, vốn đã được hứa trong cuộc bầu cử hạ viện, trợ cấp đồng loạt 100.000 yên. Có vẻ như họ đang đòi hỏi mạnh mẽ đảng dân chủ tự do.

Theo ước tính dân số tính đến tháng 10 năm 2021 (Cục Thống kê, Bộ Nội vụ và Truyền thông), tổng dân số từ 0 đến 19 tuổi là 20,34 triệu người. Dân số trong độ tuổi từ 0 đến 18 ước tính vào khoảng 19,23 triệu người. Nếu một trẻ em dưới 18 tuổi được hỗ trợ 100.000 yên / người, thì ngân sách sẽ vào khoảng 1920 tỷ yên. Cha mẹ thường quyết định cách sử dụng các khoản trợ cấp cho con cái của họ, và có thể nói rằng chúng thực sự là trợ cấp cho các hộ gia đình có trẻ em.

Nhân tiện, theo phân tích của Văn phòng Nội các về các khoản trợ cấp cố định được thực hiện vào năm 2009, 40% các khoản trợ cấp được sử dụng trong các hộ gia đình có trẻ em. Sử dụng kết quả phân tích này, nếu một trẻ em dưới 18 tuổi được trợ cấp 100.000 yên cho mỗi người, nó sẽ làm tăng tiêu dùng cá nhân thêm 769,2 tỷ yên. Điều này có tác động thúc đẩy GDP hàng năm tăng 0,36% và tiêu dùng cá nhân tăng 0,67%.

Các trợ cấp có mục tiêu phù hợp sau khi hệ thống an sinh xã hội hiện có hoạt động đầy đủ.

Trên đây là một tính toán thử nghiệm về hiệu quả kinh tế của khoản trợ cấp 100.000 yên cho trẻ em dưới 18 tuổi, nhưng phải nói rằng có vấn đề với phương pháp trợ cấp.

Các lợi ích được coi là một phần của các biện pháp chống lại corona, nhưng các hộ gia đình có trẻ em không phải là những hộ gia đình duy nhất có thu nhập giảm do vấn đề corona.

Các chủ hộ và những người khác đang làm việc trong các ngành công nghiệp mà vấn đề virus corona mới đang là cơn gió thoảng qua, và có nhiều hộ gia đình có thu nhập ngày càng tăng. Nếu các hộ gia đình có trẻ em được bao phủ rộng rãi, sẽ không thể giải cứu sâu những hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi vấn đề virus corona mới, và chênh lệch thu nhập ngày càng lớn do vấn đề coronas sẽ không giảm đi.

Hỗ trợ nên được giới hạn cho người lao động hoặc hộ gia đình có thu nhập giảm đáng kể do vấn đề corona mới. Những thay đổi trong môi trường thu nhập của các bậc cha mẹ, chứ không phải của trẻ em, không nên là tiêu chí để quyết định những gì được hưởng lợi từ đó?

Có thể có ý kiến cho rằng các hộ gia đình có trẻ em nói chung là những người dễ bị tổn thương, nhưng đó là vấn đề mà hệ thống an sinh xã hội hiện tại cần giải quyết, chứ không phải các biện pháp chung. Nếu một hệ thống lưới an toàn như vậy không hoạt động tốt do đại dịch corona ưu tiên làm cho nó hoạt động trước. Và cách ban đầu là chỉ xem xét việc áp dụng một hệ thống trợ cấp như một biện pháp corona tạm thời đối với phần mà hệ thống an sinh xã hội và mạng lưới an toàn hiện có không thể đối phó hoàn toàn.

Lợi ích là thu nhập tạm thời, có tỷ lệ tiết kiệm cao

Hơn nữa, có thể hiệu quả kinh tế của trợ cấp sẽ không lớn như mong đợi. Trong tính toán trên về hiệu quả kinh tế, sử dụng phân tích của Văn phòng Nội các về các khoản trợ cấp cố định được thực hiện vào năm 2009, trong đó 40% trợ cấp được chi cho tiêu dùng ở các hộ gia đình có trẻ em. Mặt khác, người ta ước tính rằng chỉ có 25% trợ cấp được chi cho tiêu dùng trong toàn bộ hộ gia đình.

Cơ sở cho việc tỷ lệ này cao hơn đáng kể ở các hộ gia đình có trẻ em là không rõ ràng. Vấn đề về độ chính xác của thống kê sẽ không hề nhỏ. Trên thực tế, rất có thể tỷ lệ chi tiêu cho tiêu dùng gần với giá trị ước tính của toàn bộ hộ gia đình là 25%. Trong trường hợp đó, mức tăng tiêu dùng cá nhân sẽ chỉ là 480 tỷ yên.

Thu nhập tạm thời, chẳng hạn như phúc lợi, có nhiều khả năng được tiết kiệm hơn thu nhập bình thường, chẳng hạn như tiền lương hàng tháng. Một số người có thể nghĩ rằng nguy cơ lây nhiễm thấp hơn so với khi các phúc lợi thống nhất được thực hiện vào năm ngoái và tỷ lệ trợ cấp dành cho tiêu dùng cá nhân cao hơn.

Xem xét các vấn đề khác nhau, điều thích hợp là trợ cấp của các biện pháp virus corona nên được nhắm mục tiêu vào các cá nhân và hộ gia đình có thu nhập đã giảm đáng kể do vấn đề corona. Tôi muốn chính quyền Kishida và Đảng Dân chủ Tự do tiến hành các cuộc thảo luận cẩn thận.

Takahide Kiuchi (Nhà kinh tế điều hành, Viện nghiên cứu Nomura)

---

Bài viết này đã được đăng trên trang web của NRI [Takahide Kiuchi's Global Economy & Policy Insight] (https://www.nri.com/jp/knowledge/blog).

 

Đính kèm

  • ダウンロード - 2021-11-12T163412.225.jpg
    ダウンロード - 2021-11-12T163412.225.jpg
    7.5 KB · Lượt xem: 184

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top