Xã hội Nhật Bản : Mức lương trung bình hàng tháng năm 2023 đạt 318.300 yên , mức cao nhất từ trước đến nay.

Xã hội Nhật Bản : Mức lương trung bình hàng tháng năm 2023 đạt 318.300 yên , mức cao nhất từ trước đến nay.

20240217-00053730-toushin-000-1-view.jpg


Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã công bố mức lương trung bình hàng tháng của người lao động toàn thời gian đạt mức cao kỷ lục 318.300 yên vào năm 2023.

Theo Khảo sát cơ cấu tiền lương cơ bản năm 2023 do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi công bố, mức lương trung bình hàng tháng của người lao động toàn thời gian là 318.300 yên. Đây là mức cao nhất kể từ giai đoạn so sánh năm 1976.

Đây là mức tăng 2,1% so với 311.800 yên vào năm 2022 và đây là tốc độ tăng trưởng hàng năm đầu tiên sau 29 năm kể từ năm 1994, khi tăng 2,6%.

Theo giới tính, nam giới được trả 350.900 yên và nữ giới được trả 262.600 yên. Theo loại hình việc làm, mức lương cho việc làm thường xuyên là 336.300 yên, trong khi việc làm không thường xuyên là 226.600 yên.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi phân tích rằng ``số lượng công ty tăng lương do thiếu lao động đã tăng lên.''

( Nguồn tiéng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top