Xã hội Nhật Bản, nơi gánh nặng “thuế tiêu dùng và phí bảo hiểm xã hội” tiếp tục tăng trong khi thu nhập bình quân hàng năm không thay đổi.

Xã hội Nhật Bản, nơi gánh nặng “thuế tiêu dùng và phí bảo hiểm xã hội” tiếp tục tăng trong khi thu nhập bình quân hàng năm không thay đổi.

Theo tỷ lệ gánh nặng quốc gia cho năm tài chính 2022 do Bộ Tài chính công bố vào ngày 21 tháng 2 năm 2023, tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội trong thu nhập được cho là 18,8%. Nếu tính đến mức 11,2% vào 30 năm trước vào năm 1992, tỷ lệ đóng bảo hiểm an sinh xã hội trên thu nhập đã tăng lên.

Ngoài đóng bảo hiểm xã hội, người dân phải gánh thêm gánh nặng nào ?

ダウンロード - 2023-07-03T175829.795.jpg


Lần này, chúng tôi sẽ giải thích về thu nhập bình quân hàng năm đóng bảo hiểm xã hội và tình hình thực tế của thu nhập bình quân hàng năm, đề cập đến các xu hướng cho đến nay.

Về mức đóng bảo hiểm xã hội ? Mức đóng bảo hiểm xã hội bao gồm các mục sau:

・Bảo hiểm y tế
・Bảo hiểm điều dưỡng
· Bảo hiểm thất nghiệp

1. Phí bảo hiểm y tế

Phí bảo hiểm y tế được chia thành "bảo hiểm người lao động" dành cho nhân viên và công chức của công ty và "bảo hiểm y tế quốc gia" dành cho những người làm nghề tự do.

Tỷ lệ phí bảo hiểm trong năm tài chính 2023 là 10%. Ba mươi năm trước, trong năm tài khóa 1993, tỷ lệ này là 8,2%, vì vậy tỷ lệ phí bảo hiểm đã tăng 1,8 điểm phần trăm.

2. Phí bảo hiểm điều dưỡng

Phí bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng là phí bảo hiểm được trả khi người đó đến 40 tuổi, được thiết lập vào năm 2000 với mục đích giảm bớt gánh nặng cho các gia đình cần chăm sóc điều dưỡng và hỗ trợ chăm sóc điều dưỡng trong toàn xã hội.

Tỷ lệ phí bảo hiểm cho phí bảo hiểm điều dưỡng là 1,82% trong năm tài chính 2023, mức cao nhất từ trước đến nay. Nó là 0,6% trong năm tài khóa 2000, cách đây 23 năm, vậy là đã tăng 1,22 điểm.

Giống như phí bảo hiểm y tế, phí bảo hiểm điều dưỡng cũng đang tăng lên.

3. Phí bảo hiểm thất nghiệp

Phí bảo hiểm thất nghiệp cho năm tài chính 2023 là 0,6%. Trong năm tài chính 2022 là 0,5%, tức là đã tăng 0,1 điểm. Mức đóng Bảo hiểm thất nghiệp năm 1993 là 0,8%, như vậy so với 30 năm trước, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp đã giảm 0,2 điểm phần trăm.

Đối với phí bảo hiểm xã hội, tỷ lệ phí bảo hiểm y tế và phí bảo hiểm điều dưỡng ngoài bảo hiểm thất nghiệp đã tăng lên.

Hãy xem thu nhập trung bình hàng năm đã thay đổi như thế nào so với 30 năm trước.

Thay đổi thu nhập bình quân hàng năm (so với 30 năm trước)

Theo “Khảo sát về mức lương tư nhân trong năm 3 Reiwa” do Cơ quan thuế quốc gia công bố vào tháng 9 năm 2022, thu nhập trung bình hàng năm vào năm 2021 là 4,43 triệu yên. Ba mươi năm trước, vào năm 1991, thu nhập trung bình hàng năm là 4.466.000 yên.

Nhìn vào quá trình chuyển đổi, thu nhập trung bình hàng năm hầu như không thay đổi vào năm 2021 và 1991. Thu nhập trung bình hàng năm cao nhất trong 30 năm qua là 4.673.000 yên vào năm 1997.

Dù thu nhập bình quân năm không thay đổi trong 30 năm nhưng gánh nặng đóng bảo hiểm xã hội ngày càng tăng. Do đó, có thể nói rằng thu nhập về tay đang giảm ngay cả khi mức thu nhập là như nhau.

Chúng ta cũng hãy xem xét những biến động về giá có ảnh hưởng đến chi tiêu ngay cả khi tiền lương về tay là như nhau.

Thay đổi về tỷ lệ tăng giá và thuế tiêu dùng

Theo chỉ số giá tiêu dùng của Bộ Nội vụ và Truyền thông, chỉ số chung cho năm tài chính 2022 tăng 3,2% so với năm tài chính 2021.

Thuế tiêu thụ đã tăng từ 3% năm 1989 lên 5% năm 1997, lên 8% năm 2014 và là 10% kể từ năm 2019. Giá cả và thuế tiêu dùng tăng cao trong tình trạng thu nhập bình quân hàng năm không thay đổi nên có thể nói người dân gặp khó khăn trong tiêu dùng.

Lạm phát và gánh nặng đóng bảo hiểm xã hội nghiêm trọng. Ngoại trừ bảo hiểm việc làm, tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội ngày càng tăng. Hơn nữa thu nhập trung bình hàng năm không thay đổi so với 30 năm trước ở mức 4 triệu yên.

Có thể nói, số tiền được sử dụng ít hơn so với trước đây do tỷ lệ số tiền đóng bảo hiểm từ thu nhập ngày càng tăng. Phí bảo hiểm xã hội và gánh nặng thuế dự kiến sẽ tăng trong tương lai. Bạn sẽ cần kiểm tra chặt chẽ tình hình thu nhập và chi tiêu của mình để cân bằng ngân sách gia đình không bị sụp đổ.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top