Tiêu dùng Nhật Bản : Phí phát sóng NHK, có phải trả phí chỉ bằng cách sở hữu điện thoại thông minh không?

Tiêu dùng Nhật Bản : Phí phát sóng NHK, có phải trả phí chỉ bằng cách sở hữu điện thoại thông minh không?

20240623-00061520-toushin-000-1-view.jpg


Vào ngày 7 tháng 5 năm 2024, Hạ viện đã thông qua dự luật sửa đổi một phần Đạo luật Phát thanh. Việc thông qua sửa đổi có ảnh hưởng đến phí tiếp sóng NHK không? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích liệu bạn có phải trả phí tiếp sóng NHK chỉ bằng cách sở hữu điện thoại thông minh hay không và ai sẽ phải chịu trách nhiệm thanh toán phí phát sóng NHK.

Các trường hợp bạn phải trả phí phát sóng NHK

Nếu bạn có máy thu có thể thu các chương trình phát sóng như truyền hình, bạn phải trả phí phát sóng NHK. Vì vậy, nếu bạn không có tivi nhưng sở hữu điện thoại thông minh, hãy kiểm tra xem bạn có phải trả phí tiếp sóng hay không.

Nếu bạn có điện thoại thông minh có đầu thu, bạn cần phải trả phí thu

Bạn không phải trả phí thu NHK trừ khi bạn có thiết bị có thể thu chương trình phát sóng. Tuy nhiên, nếu bạn có máy tính có bộ dò sóng tích hợp hoặc thiết bị hỗ trợ OneSeg, bạn vẫn phải trả phí thu.Hãy cùng kiểm tra xem sửa đổi một phần Đạo luật Phát thanh có ảnh hưởng đến việc bạn thanh toán phí thu không.

Những người sử dụng dịch vụ phát trực tuyến cũng sẽ phải trả phí thu

Với sửa đổi này, dịch vụ phát trực tuyến trực tuyến "NHK Plus" của NHK đã thay đổi từ "dịch vụ tùy chọn" thành "dịch vụ bắt buộc". NHK Plus cung cấp dịch vụ phát trực tuyến đồng thời các chương trình có thể xem theo thời gian thực, cũng như dịch vụ phát trực tuyến theo thời gian thực. Giờ đây, khi đã trở thành dịch vụ bắt buộc, giờ đây bạn có thể xem từ điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính, v.v.

Do đó, những người sử dụng dịch vụ phát trực tuyến trực tuyến phải ký hợp đồng . Nếu bạn đáp ứng các tiêu chí sau, bạn sẽ phải trả phí .

・Bạn đang ở trong môi trường có thể nhận dịch vụ phát trực tuyến của NHK
・Bạn đã tải xuống ứng dụng hoặc có ID và đang sử dụng dịch vụ phát trực tuyến

Vì những lý do trên, những người sử dụng dịch vụ phát trực tuyến trực tuyến của NHK sẽ cần phải ký hợp đồng tiếp nhận và trả phí phat sóng .Tuy nhiên, nếu bạn không sử dụng dịch vụ phát trực tuyến trực tuyến, bạn không cần phải trả phí tiếp nhận chỉ bằng cách có điện thoại thông minh.

Chúng ta hãy kiểm tra xem phí phát sóng của NHK là bao nhiêu.

Phí phát sóng NHK hàng tháng là bao nhiêu ?

img_6aef0a0c962a6770b0079969530fb9c1981161.jpg


NHK có hai loại hợp đồng : mặt đất và vệ tinh. Phí phát sóng thay đổi tùy theo loại hợp đồng.

Phí phát sóng hàng tháng cho hợp đồng mặt đất như sau.

- Ngoài tỉnh Okinawa: 1.100 yên
- Tỉnh Okinawa: 965 yên

Phí phát sóng cho hợp đồng vệ tinh như sau.

- Ngoài tỉnh Okinawa: 1.950 yên
- Tỉnh Okinawa: 1.815 yên

Bạn có thể giữ mức phí phát sóng thấp bằng cách thanh toán toàn bộ cùng một lúc.

Có ba phương thức thanh toán: "Trả trước 2 tháng", "Trả trước 6 tháng" và "Trả trước 12 tháng".

Phí phát sóng cho hợp đồng mặt đất như sau (ngoài tỉnh Okinawa).

- Trả trước 2 tháng: 2.200 yên
- Trả trước 6 tháng: 6.309 yên
- Trả trước 12 tháng: 12.276 yên

Phí phát sóng cho hợp đồng vệ tinh như sau (ngoài tỉnh Okinawa).

・Trả trước 2 tháng: 3.900 yên
・Trả trước 6 tháng: 11.186 yên
・Trả trước 12 tháng: 21.765 yên

Hãy cùng kiểm tra xem điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không trả phí phát sóng NHK.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không trả phí phát sóng NHK?

Theo khảo sát "Tỷ lệ hộ gia đình ước tính thanh toán phí phát sóng " do NHK thực hiện vào ngày 27 tháng 6 năm 2023, 21,7% hộ gia đình đã không thanh toán phí thu vào cuối năm tài chính 2022.

Tỷ lệ hộ gia đình ước tính thanh toán phí thu NHK

Theo quy định chung, nếu bạn không ký hợp đồng phí phát sóng với NHK vào cuối tháng sau tháng bạn lắp đặt tivi hoặc đầu thu khác, NHK sẽ tính cho bạn một khoản phụ phí. Khoản phụ phí này tương đương với gấp đôi phí thu.

Các trường hợp phải trả thêm phí thu phí tiếp sóng NHK

Ngoài ra, sẽ phải trả thêm phí trong các trường hợp sau.

・Khi có gian lận trong thông báo hủy hợp đồng tiếp sóng phát sóng

・Khi có các mục sai trong đơn xin miễn phí phát sóng

・Khi có gian lận khác trong việc thanh toán phí phát sóng

Các vấn đề trong tương lai liên quan đến phí tiếp sóng NHK

Smartphone.jpg


Mặc dù không được đưa vào dự luật sửa đổi hiện tại, Bộ Nội vụ và Truyền thông vẫn đang tiếp tục xem xét các mục sau.

・Có nên bắt buộc thanh toán phí phát sóng theo từng cá nhân hay theo hộ gia đình không

・Có nên bắt buộc thanh toán phí phát sóng nếu bạn có điện thoại thông minh hoặc máy tính không

Tùy thuộc vào kết quả đánh giá, có thể phải trả thêm phí phát sóng Internet ngoài phí tiếp sóng truyền hình. Cũng có khả năng chỉ cần sở hữu điện thoại thông minh là bạn đã phải trả phí phát sóng . Sự chú ý sẽ tiếp tục tập trung vào tương lai của mức phí phát sóng NHK.

Liệu mọi người có cần phải trả phí phát sóng trong tương lai chỉ vì sở hữu điện thoại thông minh không?

Theo hệ thống hiện tại, mọi người không cần phải trả phí phát sóng chỉ vì sở hữu điện thoại thông minh. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng dịch vụ phát trực tuyến trên điện thoại thông minh của mình, bạn sẽ phải trả phí.Vào ngày 6 tháng 11 năm 2023, NHK đã đệ đơn kiện dân sự chống lại ba hộ gia đình ở Tokyo không ký hợp đồng tiếp nhận, yêu cầu họ phải trả thêm phí.

Sự chú ý sẽ tiếp tục tập trung vào xu hướng phí phát sóng trong tuơng lai.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top