Doanh nghiệp Nhật Bản: Số vụ phá sản là thấp nhất trong 50 năm, số vụ phá sản liên quan đến "virus corona mới" vẫn ở mức cao 134 vụ

Doanh nghiệp Nhật Bản: Số vụ phá sản là thấp nhất trong 50 năm, số vụ phá sản liên quan đến "virus corona mới" vẫn ở mức cao 134 vụ

Số vụ phá sản doanh nghiệp trên toàn quốc (số nợ từ 10 triệu yên trở lên) vào tháng 4 năm 2021 là 477 vụ (giảm 35,8% so với cùng tháng năm trước) và tổng số nợ là 84,098 tỷ yên (giảm 41,9% so với cùng kỳ năm trước). Số lượng các trường hợp đã giảm xuống dưới cùng tháng năm ngoái trong 10 tháng liên tiếp kể từ tháng 7 năm 2020.

ダウンロード - 2021-05-13T140157.195.jpg

Phá sản doanh nghiệp hàng tháng

Vào tháng 4, con số này thấp hơn 526 vụ vào năm 1990, thấp nhất trong vòng 50 năm kể từ năm 1972. Tình trạng phá sản của các công ty tiếp tục được giảm bớt nhờ tác động hỗ trợ của đại dịch corona.

Tổng nợ giảm xuống dưới cùng tháng năm ngoái lần đầu tiên sau hai tháng, và vào tháng 4, đây là mức thấp thứ ba sau năm 1972 (47,215 tỷ yên) trong 50 năm kể từ năm 1972. Nợ giảm 1 vụ với số nợ từ 10 tỷ yên trở lên như cùng tháng năm trước, nhưng có 14 vụ từ 1 tỷ yên trở lên (26 vụ cùng tháng năm trước) gần như giảm một nửa, còn 500 triệu yên trở lên đến 1 tỷ yên có 14 vụ (23 vụ), 76 vụ (152 vụ) từ 100 triệu yên trở lên và dưới 500 triệu yên giảm một nửa. Ngoài ra, số lượng các vụ phá sản đã giảm đáng kể, đẩy tổng nợ xuống.

ダウンロード - 2021-05-13T140209.379.jpg

Phá sản vào tháng 4 năm 2021

Số vụ dưới 100 triệu yên là 373 vụ (tỷ lệ thành phần 78,1%, cùng tháng năm trước 542 vụ), chiếm khoảng 80% tổng số vụ, không có sự thay đổi trong chuyển đổi chủ yếu do phá sản quy mô nhỏ và vi mô.

Có 134 vụ phá sản liên quan đến "virus corona mới" trong tháng 4 (72 vụ trong cùng tháng của năm trước). Năm 2021, con số này đã vượt quá 100 vụ trong 4 tháng liên tiếp. Tổng cộng kể từ tháng 2 năm 2020 đã lên đến 1299 vụ.

 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top