Nhật Bản tài trợ dự án sử dụng than hoà hợp với môi trường

Nhật Bản tài trợ dự án sử dụng than hoà hợp với môi trường

Ngày 22/10, Công ty tuyển than Cửa Ông (Tổng Công ty Than Việt Nam) đã tổ chức khánh thành "Dự án sử dụng than cho hoà hợp với môi trường" do Nhật Bản tài trợ trong khuôn khổ Chương trình viện trợ Xanh (GAP).

Dự án có tổng mức đầu tư trên 123 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn do Nhật Bản tài trợ hơn 100 tỷ đồng và vốn của Công ty tuyển than Cửa Ông là hơn 22 tỷ đồng.

Mục tiêu xử lý bùn nước sau công nghệ sàng tuyển than, dự án đã giúp Công ty tuyển than Cửa Ông đầu tư bổ sung và hoàn thiện các khâu công nghệ như cải tiến máy đãi lắng dạng sóng biến đổi, bổ sung thiết bị kiểm tra tỷ trọng huyền phù, xây dựng bể lắng bùn tự nhiên tập trung thay thế các bể lắng hiện có.

Với kỹ thuật tiên tiến và công nghệ mới của Nhật Bản, dự án sử dụng than cho hoà hợp với môi trường mang lại hiệu quả tốt. Hệ thống tuyển than theo phương pháp thay đổi dạng sóng rất phù hợp với sự biến động về chất lượng than của vùng than Cẩm Phả, góp phần nâng cao năng suất của hệ thống tuyển than, nâng cao tỷ lệ thu hồi than sạch trong than nguyên khai từ 78% lên trên 80%, giảm lượng đất đá thải qua sàng.

Nhờ hệ thống xử lý bùn, nước được hoàn thiện và khép kín, có hệ thống kiểm soát chất lượng nước thải của công nghệ sàng tuyển, đạt yêu cầu về bảo vệ môi trường./.

TTXVN
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top