Xã hội Nhật Bản: Tập trung các trang web của chính phủ. Phá vỡ sự phân chia theo chiều dọc của các bộ và cơ quan, giúp tìm kiếm theo mục đích dễ dàng hơn

Xã hội Nhật Bản: Tập trung các trang web của chính phủ. Phá vỡ sự phân chia theo chiều dọc của các bộ và cơ quan, giúp tìm kiếm theo mục đích dễ dàng hơn

Thông tin cho biết vào ngày 19 rằng chính phủ đang xem xét việc thống nhất trang web để người dân có thể dễ dàng truy cập thông tin họ muốn biết. Hiện tại, chính phủ đang rà soát các trang web do từng bộ, ngành lập ra và hướng tới xây dựng một trang web mà người dân có thể lấy thông tin muốn biết cho từng mục đích từ trang web tập trung. Chính quyền của ngài Suga đang thúc đẩy việc số hóa nền hành chính và phá vỡ chế độ quản lý phân chia theo chiều dọc, và trang web của chính phủ sẽ được đổi mới đáng kể theo quan điểm này.

Phương pháp này sẽ được áp dụng từ trang web của Cơ quan kỹ thuật số, sẽ được thành lập vào tháng 9 năm sau và trang web của từng bộ và cơ quan sẽ được đưa vào trong vài năm. 650 triệu yên sẽ được bổ sung vào ngân sách ban đầu cho năm thứ 3 của Lệnh Hòa dưới dạng chi phí xây dựng địa điểm.

Trong tình hình hiện nay khi mỗi bộ ngành, cơ quan đều có trang web riêng thì không thể tiếp cận được thông tin mong muốn mà không biết rõ bộ ngành, cơ quan nào phụ trách vấn đề cần điều tra. Ngoài ra, có nhiều lĩnh vực do nhiều bộ ngành cùng xử lý nên cần phải kiểm tra trang thông tin điện tử của nhiều bộ ngành.

ecn2012190014-p1.jpg


Ví dụ: ngay cả khi bạn muốn tìm hiểu về việc thanh toán không dùng tiền mặt, thẻ tín dụng thuộc thẩm quyền của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, nhưng các nhà khai thác thanh toán bằng mã QR thuộc thẩm quyền của Cục Tài chính. Bộ Nội vụ và Truyền thông phụ trách mảng tích điểm trên thẻ My Number ( My Number Point ) mà chính phủ hiện đang tiến hành đăng ký dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên thẻ My Number nên người dân khó có thể hiểu được sự khác biệt.

Do đó, trang web mới sẽ được tìm kiếm theo chủ đề, không phải theo cơ quan hành chính. Nó sẽ được phát triển với việc tham khảo từ "GOV.UK" của Anh, nơi đã thống nhất các trang web của tất cả các bộ và cơ quan vào năm 2013.

Ngoài việc cải thiện sự thuận tiện cho người dân, nó cũng có thể góp phần tăng cường khả năng phổ biến thông tin của chính phủ. Ngoài ra, có thể kỳ vọng giảm chi phí tạo website mà từng bộ, ngành đã và đang làm.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Đính kèm

  • m_ntv_news24-789280.jpg
    m_ntv_news24-789280.jpg
    49.6 KB · Lượt xem: 148

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top