Pháp luật Nhật Bản: Thông báo các vấn đề với luật xuất nhập cảnh, nhấn mạnh những khiếm khuyết trong các quy tắc giam giữ và hồi hương

Pháp luật Nhật Bản: Thông báo các vấn đề với luật xuất nhập cảnh, nhấn mạnh những khiếm khuyết trong các quy tắc giam giữ và hồi hương

Vào ngày 21, cục xuất nhập cảnh Nhật Bản đã tóm tắt các vấn đề theo Luật người tị nạn nhập cư hiện hành liên quan đến "thoái thác hồi hương" trong đó người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Nhật Bản, trốn ra ngoài.

Chính phủ đã đệ trình một bản sửa đổi cho phiên họp bình thường của quốc hội để xem xét các quy định về giam giữ và trục xuất, nhưng nó đã bị bãi bỏ. Mục đích là để hiểu sâu hơn về việc sửa đổi luật và dẫn đến việc đệ trình lại bằng cách phổ biến những khiếm khuyết của luật hiện hành.

Theo đó, tính đến cuối tháng 12 năm 2020, đã có 3103 người bị trục xuất. Trong số này, 248 người được giam giữ trong cơ sở, và hơn một nửa trong số đó, 137 người, được cho là có thời gian dài hơn một năm trở lên.

Ngoài ra, 1938 người, chiếm hơn 60% số người bị trục xuất, đang nộp đơn xin quy chế tị nạn, và 481 người nộp đơn xin quy chế tị nạn lần thứ ba trở lên. Luật hiện hành không cho phép trục xuất trong thời gian nộp đơn, và cục xuất nhập cảnh nhấn mạnh rằng “có những người nộp đơn nhiều lần và cố gắng tránh bị trục xuất”.

 

Đính kèm

  • ダウンロード (48).jpg
    ダウンロード (48).jpg
    6.2 KB · Lượt xem: 282

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top