Xã hội Nhật Bản: Thu thập thông tin thiên tai bằng SNS, tăng gấp 10 lần trong 4 năm của chính quyền địa phương. Sử dụng khi quy mô dân số tăng lên

Xã hội Nhật Bản: Thu thập thông tin thiên tai bằng SNS, tăng gấp 10 lần trong 4 năm của chính quyền địa phương. Sử dụng khi quy mô dân số tăng lên

Số lượng chính quyền địa phương thu thập thông tin như yêu cầu cứu hộ và tình trạng thiệt hại bằng SNS (dịch vụ trao đổi Internet) như Twitter và Facebook trong trường hợp thiên tai đã tăng khoảng 10 lần trong bốn năm kể từ năm 2016. Một cuộc khảo sát của văn phòng chiến lược đã tiết lộ. Theo một cuộc khảo sát độc lập của báo Mainichi, người ta thấy rằng dân số của các thành phố do chính phủ ban hành và các phường đặc biệt càng lớn thì tỷ lệ sử dụng càng cao. SNS đã trở thành một công cụ không thể thiếu trong cuộc sống của người dân và một số chính quyền địa phương đang tìm cách sử dụng hiệu quả.

Trong trận động đất phía đông Nhật Bản vào tháng 3 năm 2011, nhiều yêu cầu cứu hộ và các tình huống thiệt hại đã được gửi từ các nạn nhân trên SNS. Hiện tượng tương tự đã tiếp tục xảy ra trong các thảm họa tiếp theo, và chính quyền địa phương đã sử dụng nó như một phương tiện thu thập thông tin như thông tin thời tiết, thông tin về các địa điểm sơ tán và các yêu cầu cứu hộ.

Trong hoàn cảnh đó, cùng một phòng đã khảo sát tất cả các chính quyền địa phương (con số giống nhau vào năm 1741 cho đến năm 2019) lần đầu tiên vào năm 2014, "liệu SNS có được sử dụng để truyền thông tin hay không". Kết quả là, 672 chính quyền địa phương, tương đương với khoảng 40% đang sử dụng nó. Trong các cuộc điều tra tiếp theo, số lượng chính quyền địa phương sử dụng nó đã tăng lên qua từng năm. Trong năm tài chính 2019, có 1145 chính quyền địa phương, vượt hơn 60% tổng số, và số lượng chính quyền địa phương gần như tăng gấp đôi trong vòng 6 năm.

Ngoài ra, một cuộc khảo sát đã được thực hiện từ năm 2016 với câu hỏi "bạn có đang sử dụng SNS để thu thập thông tin không?" Trong cùng năm đó, chỉ có 11 chính quyền địa phương trả lời rằng họ đang "tận dụng", tức là chưa đến 1% tổng số chính quyền địa phương. Trong năm tài chính 2019, tỷ lệ này là khoảng 6%, và số lượng chính quyền địa phương tăng lên 107 chính quyền địa phương, tăng khoảng 10 lần trong bốn năm.

Vào tháng 11 năm 2020, báo Mainichi đã tiến hành một bảng câu hỏi giới hạn ở các thành phố do chính phủ chỉ định và các quận đặc biệt (43 thành phố và quận) trên toàn quốc để nghe thêm về "phổ biến và thu thập thông tin sử dụng SNS trong trường hợp thiên tai." Kết quả là tất cả các thành phố và quận đều trả lời rằng họ đã sử dụng SNS để phổ biến thông tin trong các thảm họa vừa qua. Mặt khác, 14 thành phố và quận, chiếm hơn 30% tổng số, đã sử dụng SNS để thu thập thông tin. Dựa trên kết quả khảo sát của ban thư ký nội các đối với tất cả các chính quyền địa phương ở Nhật Bản, có thể thấy rằng dân số càng đông thì tỷ lệ sử dụng lao động càng cao. Về nội dung thông tin thu thập được (cho phép nhiều câu trả lời), 12 thành phố trả lời "thông tin thời tiết và thông tin thiên tai" ▽ 5 thành phố trả lời "tình trạng sơ tán và nhu cầu cứu trợ", 3 quận trả lời "yêu cầu cứu hộ".

Về việc sử dụng SNS trong trường hợp có thiên tai, văn phòng Nội các đã tạo ra một cuốn sách hướng dẫn vào năm 2017 tóm tắt các phương pháp sử dụng và biện pháp phòng ngừa cho các chính quyền địa phương. Họ đã giới thiệu các tổ hợp từ tìm kiếm giúp dễ dàng nắm bắt thông tin khi nắm bắt sự xuất hiện của thiên tai trên SNS và đăng những nỗ lực của chính quyền địa phương tiên tiến trong việc sử dụng SNS.

Ngoài ra, trong chiến lược công nghệ thông tin mới được Nội các quyết định vào tháng 7 năm 2008, chính phủ sẽ thúc đẩy sự phát triển của "chatbot" trong đó AI (trí tuệ nhân tạo) tự động trả lời thông tin sơ tán khi nạn nhân đặt câu hỏi trên SNS. Nó được tuyên bố rõ ràng, và các biện pháp quốc gia đang được tiến hành.

Atsushi Tanaka, một giáo sư được bổ nhiệm đặc biệt tại Đại học Tokyo (lý thuyết thông tin thiên tai) cho biết “đó là quy tắc ngón tay cái để sử dụng tất cả các thông tin có thể được sử dụng trong trường hợp xảy ra thảm họa. Cũng giống như các chính quyền địa phương trên toàn quốc sử dụng các cảm biến khác nhau như máy đo mực nước sông để nâng cao nhận thức về thiên tai, thông tin SNS cũng có thể là yếu tố kích hoạt nhận thức và là phương tiện hiệu quả để nắm bắt mức độ lan rộng của thiệt hại. Để làm như vậy, chính phủ quốc gia cần hỗ trợ cải thiện môi trường để các chính quyền địa phương trên toàn quốc có thể sử dụng SNS một cách hiệu quả. Cũng cần hỗ trợ tài chính cho các chính quyền địa phương không thể bảo đảm nhân viên thu thập thông tin".

 

Đính kèm

  • ダウンロード - 2021-01-12T161410.529.jpg
    ダウンロード - 2021-01-12T161410.529.jpg
    9.5 KB · Lượt xem: 847

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
Your content here
Top