Xã hội Nhật Bản : Thu “tiền trợ cấp” ứng phó tỷ lệ sinh giảm , chính phủ xem xét giảm gánh nặng cho 26 triệu người có thu nhập thấp

Xã hội Nhật Bản : Thu “tiền trợ cấp” ứng phó tỷ lệ sinh giảm , chính phủ xem xét giảm gánh nặng cho 26 triệu người có thu nhập thấp

ダウンロード - 2023-11-20T151802.210.jpg


Chính phủ đã quyết định thiết lập các biện pháp nhằm giảm bớt gánh nặng cho người thu nhập thấp về hệ thống “tiền hỗ trợ”, được thu ngoài phí bảo hiểm xã hội, nhằm phân bổ vốn để đối phó chống lại tỷ lệ sinh giảm. Một kế hoạch đang được xem xét sẽ áp dụng những sửa đổi thích hợp cho hệ thống bảo hiểm y tế công và chi trả cho khoảng 26 triệu người, bao gồm cả những người tự kinh doanh, người thất nghiệp và người già từ 75 tuổi trở lên. Phạm vi giảm cụ thể sẽ được hoàn thiện trong tương lai. Điều này đã được các quan chức chính phủ công bố vào ngày 19.

Các biện pháp nhằm chống lại tỷ lệ sinh giảm, chẳng hạn như mở rộng trợ cấp cho trẻ em, sẽ cần nguồn tài chính vào khoảng 3 nghìn tỷ yên mỗi năm. Chính phủ đang xem xét cắt giảm chi tiêu cho các chi phí an sinh xã hội như chăm sóc y tế và chăm sóc điều dưỡng, đồng thời tạo ra một hệ thống trợ cấp hỗ trợ mới để trang trải , rơi vào khoảng 1 nghìn tỷ yên.

Theo phác thảo của hệ thống do Cơ quan Trẻ em và Gia đình đề xuất với một nhóm chuyên gia trong tháng này, tiền hỗ trợ sẽ được thu cùng với phí bảo hiểm y tế công, dành cho nhiều đối tượng, bao gồm cả thế hệ lao động, người già và doanh nghiệp. Các hiệp hội bảo hiểm y tế cho nhân viên văn phòng, Bảo hiểm y tế quốc gia cho người tự kinh doanh và thất nghiệp, chăm sóc y tế cho người già, v.v. đều có phí bảo hiểm được xác định dựa trên thu nhập, v.v., và các khoản hỗ trợ cũng dựa trên ``khả năng chi trả ''. Chính phủ sẽ phát triển một hệ thống tùy theo tình hình. Trung bình, gánh nặng dự kiến sẽ vào khoảng 500 yên mỗi tháng cho mỗi người.

( Nguòn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top