Covid-19 Nhật Bản : Tiêm chủng vắc xin Corona lần thứ ba, điều chỉnh cho cả đối tượng đã tiêm chủng lần thứ hai sau 6 tháng.

Covid-19 Nhật Bản : Tiêm chủng vắc xin Corona lần thứ ba, điều chỉnh cho cả đối tượng đã tiêm chủng lần thứ hai sau 6 tháng.

K10013347871_2111141955_2111150501_02_01.jpg


Liên quan đến việc tiêm chủng vắc xin virus Corona mới lần thứ ba, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản trước đây đã lên kế hoạch nhắm mục tiêu vào những đối tượng đã tiêm chủng lần thứ hai sau 8 tháng trở lên , nhưng báo cáo ở nước ngoài cho biết rằng hiệu quả của vắc xin sẽ giảm trong nửa năm kể từ sau khi tiêm chủng lần thứ 2 . Từ thực tế, Bộ đang điều chỉnh để hướng đến đối tượng là những người đã tiêm chủng lần thứ hai sau 6 tháng,

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản có kế hoạch bắt đầu tiêm chủng vắc xin thứ ba từ tháng tới, và sẽ cung cấp vắc xin Pfizer cho các chính quyền địa phương và các cơ sở y tế trên toàn quốc từ ngày 15.

Từ trước đến nay, đối tượng tiêm chủng lần thứ ba là những người đã tiêm lần thứ hai 8 tháng trở lên, nhưng ua phỏng vấn những bên có liên quan, Bộ đã có những điều chỉnh để những người tiêm chũng lần thứ hai sau 6 tháng cũng đủ điều kiện để tiêm chủng lần thứ ba, trong khi tiêu chuẩn là lần thứ hai và lần thứ ba cách nhau 8 tháng trở lên.

Lý do là đã có thông tin ở nước ngoài cho rằng tác dụng của vắc xin đã giảm sau 6 tháng kể từ lần tiêm chủng thứ hai, và chủ trương của Bộ là trình bày kế hoạch này tại tiểu ban gồm các chuyên gia vào ngày 15.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cho đến nay vẫn cho rằng những người đã được tiêm vắc xin hơn 8 tháng sau lần tiêm vắc xin thứ hai sẽ là mục tiêu cho lần tiêm chủng vắc xin thứ ba, do đó nhân viên y tế có thể bắt đầu tiêm chủng từ tháng sau và người cao tuổi sẽ bắt dầu thừ tháng 1 năm sau. Bộ đang yêu cầu chính quyền địa phương chuẩn bị cho kế hoạch tiêm chủng, nhưng một số người cao tuổi dự kiến sẽ được tiêm vắc xin lần thứ ba sau 6 tháng sau lần tiêm vắc xin thứ và một số chính quyền địa phương dự kiến sẽ kéo dài thời gian tiêm chủng.

Khi NHK phỏng vấn một số chính quyền địa phương về chính sách như vậy, "Chúng tôi đã chuẩn bị cho các đối tượng 8 tháng, vì vậy nếu chính sách được thay đổi thì sẽ rất khó để trả lời. Tôi nghĩ rằng một số người dân có nguyện vọng tiêm chủng lần thứ ba sau 6 tháng, nhưng rất khó để đảm bảo địa điểm và nhân viên, và có thể chúng tôi không sẵn sàng kịp thời." Hoặc "Tôi lo rằng liệu chính phủ có cung cấp vắc xin cần thiết nếu thời gian tiêm chủng bị kéo dài hay không ."

Xoay quanh thời gian bắt đầu tiêm chủng, việc xảy ra nhầm lẫn giữa các chính quyền địa phương cũng được dự đoán.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top