Covid-19 Nhật Bản : Tiêm chủng vắc xin tại trường học , "Không được đề xuất tại thời điểm này".

Covid-19 Nhật Bản : Tiêm chủng vắc xin tại trường học , "Không được đề xuất tại thời điểm này".

Chính phủ đã quyết định thông báo trên toàn quốc xoay quanh việc tiêm chủng tập thể tại trường học là "không được đề xuất tại thời điểm này" do không có cơ hội giải thích cho phụ huynh và xu hướng tạo áp lực đám đông đến việc tiêm chủng .

Kể từ tháng trước, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã nhắm mục tiêu tiêm chủng công cộng cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi bằng vắc xin Corona mới của Pfizer.

Trong bối cảnh đó, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội đã xây dựng hướng dẫn hiện hành về tiêm chủng cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Trong đó, có rất ít cơ hội để giải thích cho phụ huynh về “phương pháp tiêm chủng tập thể ở trường học” được cung cấp cho học sinh tại trường, ý định tiêm chủng cá nhân sẽ có thể không được tôn trọng và có xu hướng tạo ra áp lực đám đông. Người ta nói rằng việc tiêm chủng tập thể ở trường học "không được đề xuất tại thời điểm này" vì khó có thể thực hiện các ứng phó chi tiết khi trẻ cảm thấy không khỏe sau khi tiêm chủng.

Mặt khác, các chính quyền thành phố được yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết, tiếp nhận được sự đồng thuận của phụ huynh, hướng dẫn phân biệt đối xử và bắt nạt, và sắp xếp chúng sau giờ học hoặc vào ngày nghỉ mà không bắt buộc chúng phải làm như vậy một cách hiệu quả.

Mặt khác, tùy thuộc vào hoàn cảnh địa phương, chẳng hạn như gặp khó khăn trong việc đảm bảo một hệ thống tiêm chủng riêng lẻ, chỉ có thể thực hiện theo quyết định của chính quyền thành phố khi thực hiện các biện pháp có cân nhắc phù hợp. Chính phủ yêu cầu địa phương phải nhận được sự đồng ý của phụ huynh, hướng dẫn họ cách ngăn chặn sự phân biệt đối xử và bắt nạt, đồng thời sắp xếp thời gian sau giờ học hoặc vào ngày nghỉ thay vì thực hiện tiêm chủng trong giờ học để không bị mang tính bắt buộc.

Chính phủ có kế hoạch thông báo hướng dẫn trên toàn quốc sớm nhất là vào ngày 22.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Đính kèm

  • ダウンロード - 2021-06-22T095137.885.jpg
    ダウンロード - 2021-06-22T095137.885.jpg
    80.9 KB · Lượt xem: 29

Bài viết liên quan

Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top