Việc làm Nhật Bản : Tỷ lệ có việc làm trên số người nộp đơn trong tháng 10 là 1,15 lần, sự sụt giảm lần đầu tiên sau 2 tháng.

Việc làm Nhật Bản : Tỷ lệ có việc làm trên số người nộp đơn trong tháng 10 là 1,15 lần, sự sụt giảm lần đầu tiên sau 2 tháng.

Tỷ lệ có việc làm trên số người nộp đơn trong tháng 10 là 1,15 lần, thấp hơn 0,01 điểm so với tháng trước. Sau khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp được gỡ bỏ, phong trào tìm kiếm việc làm ngày càng sôi nổi.

https___imgix-proxy.n8s.jp_DSXZQO1322419030112021000000-1.jpg


Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản , Tỷ lệ có việc làm trên số người nộp đơn , cho biết số lượng người tìm việc và số lượng lời mời làm việc trên mỗi người là 1,15 lần trong tháng 10, thấp hơn 0,01 điểm so với tháng trước.

Số lượng vị trí tuyển dụng tại các công ty đã tăng trong 4 tháng liên tiếp, nhưng nguyên nhân của sự sụt giảm là do số lượng người tìm việc còn tăng hơn nữa.Tuyên bố tình trạng khẩn cấp đã kết thúc và phong trào tìm việc ngày càng sôi nổi.

Trong lĩnh vực linh kiện điện tử, nơi mà nhu cầu đã tăng lên do làm việc từ xa, số lượng lời mời làm việc đã tăng gần 40% so với năm 2019 , thời kỳ trước Corona. Tuy nhiên, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cho biết “Trong tương lai, cần phải hết sức chú ý xem việc thiếu hụt nguồn cung bán dẫn do ảnh hưởng của Corona có ảnh hưởng đến việc tuyển dụng việc làm hay không”.

Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 10 là 2,7% , giảm 0,1 điểm so với tháng trước

K10013367031_2111292056_2111300838_01_02.jpg


Theo Khảo sát Lực lượng Lao động tháng 10 do Bộ Nội vụ và Truyền thông công bố, tỷ lệ thất nghiệp ( điều chỉnh theo mùa) là 2,7%, giảm 0,1 điểm so với tháng trước. Dự báo số trung vị thị trường do QUICK tổng hợp là 2,8%.

Số người thất nghiệp ( điều chỉnh theo mùa ) là 1,82 triệu người, giảm 70.000 người so với tháng trước. Trong số đó, "nghit việc không tự nguyện" giảm 60.000 người và "nghỉ việc tự nguyện" tăng 10.000 do hoàn cảnh của nơi làm việc và đến tuổi nghỉ hưu. Số lượng nhân viên ( điều chỉnh theo mùa ) là 66,24 triệu người, giảm 240.000 người.

( Nguồn tiếng Nhật : Yahoo , Nikkei )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top