Việc làm Nhật Bản : Tỷ lệ sinh viên đại học có việc làm cao nhất từ trước tới nay với 98,1%, cải thiện do tình trạng thiếu lao động ?

Việc làm Nhật Bản : Tỷ lệ sinh viên đại học có việc làm cao nhất từ trước tới nay với 98,1%, cải thiện do tình trạng thiếu lao động ?

https___imgix-proxy.n8s.jp_DSXZQO2654329017112022000000-1.jpg


Một cuộc khảo sát của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cho thấy tỷ lệ có việc làm của sinh viên đại học tốt nghiệp vào tháng 3 năm nay là 98,1%, cao nhất từ trước đến nay. Điều này là do các yếu tố như sự kết thúc của đại dịch Corona và tình trạng thiếu lao động tại các công ty.

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, tỷ lệ có việc làm của sinh viên đại học tốt nghiệp vào tháng 3 là 98,1%, tăng 0,8 điểm so với năm trước đó . Tỷ lệ có việc làm của sinh viên tốt nghiệp vào tháng 3 năm 2020 đã vượt quá 98,0%, thời điểm trước đại dịch corona, và đây là mức cao nhất kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu vào năm 1996.

Ngoài ra, tỷ lệ sinh viên cao đẳng có việc làm là 97,4%, thấp hơn 0,7 điểm so với năm trước nhưng vẫn là mức cao thứ 5 từ trước đến nay.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã phân tích ``Tác động của virus Corona gần như đã biến mất. Các công ty đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng và ngày càng có nhiều công ty tích cực tuyển dụng hơn nữa thị trường lao động .''

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top