Xã hội Nhật Bản : Tỷ lệ sở hữu điện thoại thông minh vượt quá 80% cho tất cả các thế hệ. Lượt xem video tăng mạnh do Corona

Xã hội Nhật Bản : Tỷ lệ sở hữu điện thoại thông minh vượt quá 80% cho tất cả các thế hệ. Lượt xem video tăng mạnh do Corona

Theo một cuộc khảo sát của tập đoàn Deloitte Tohmatsu, tỷ lệ sở hữu điện thoại thông minh trong nước đã vượt quá 80% cho tất cả các thế hệ. Số người sở hữu điện thoại thông minh trên 55 tuổi đã phát triển nhanh chóng. Việc sử dụng điện thoại thông minh để xem video đã tăng mạnh so với trước khi lan rộng lây nhiễm Corona mới. Mặt khác, thời gian thực xem TV đã giảm và thực tế là việc sử dụng các dịch vụ phân phối bị bỏ qua đang mở rộng đã xuất hiện.

pixta_20678806_M-1024x682.jpg


Tỷ lệ sở hữu điện thoại thông minh ở Nhật Bản tăng 6 điểm so với năm trước lên 87%. Cụ thể, những người từ 55 đến 64 tuổi, sở hữu nhiều điện thoại di động thông thường như điện thoại phổ thông và nắp gặp tăng 10 điểm lên 89% và những người từ 65 đến 75 tuổi tăng 12 điểm lên 80%.

Nhìn vào các thiết bị đeo trên các bộ phận của cơ thể như đồng hồ thông minh và dây đeo chăm sóc sức khỏe, tỷ lệ sở hữu đồng hồ thông minh thấp ở mức 7% ở Nhật Bản, trong khi tỷ lệ này vượt quá 20% ở Anh và Hà Lan. Có vẻ như số lượng người quan tâm đến sức khỏe do bệnh lý Corona ngày càng tăng, và đồng hồ thông minh đã được sử dụng làm thiết bị quản lý sức khỏe.

Xét về lượt xem video, số người đã xem video trên các dịch vụ như YouTube và ứng dụng video "TikTok" tăng 6 điểm lên 27%. Mặt khác, số người được hỏi trả lời rằng thời gian thực xem các chương trình TV tăng lên giảm 7 điểm xuống 14%.

Cuộc khảo sát được thực hiện trực tuyến với tổng số 33.150 người từ 16 đến 75 tuổi tại 20 quốc gia và khu vực trên thế giới. Tại Nhật Bản, khảo sát được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 9 trong thời điểm tuyên bố tình trạng khẩn cấp, và sự cân nhắc cho riêng Nhật Bản đã được bổ sung.

Ngoài ra, Deloitte Tohmatsu cũng đang điều tra dịch vụ phân phối video cố định "SVOD" và phương tiện truyền thông xem tin tức.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top