Xã hội Nhật Bản : Tỷ lệ ủng hộ Nội các Kishida, Tăng 10,2 điểm so với tháng trước lên 45,3%.

Xã hội Nhật Bản : Tỷ lệ ủng hộ Nội các Kishida, Tăng 10,2 điểm so với tháng trước lên 45,3%.

0c6 (New).jpg


Một cuộc thăm dò của ANN cho thấy tỷ lệ ủng hộ của Nội các Kishida đã tăng đáng kể so với tháng trước lên 45,3%.

Cuộc khảo sát được tiến hành vào ngày 15 và 16 tháng 4 .

45,3% số người được hỏi trả lời rằng họ "ủng hộ" Nội các Kishida, tăng 10,2 điểm so với tháng trước. Tỷ lệ “không ủng hộ” là 34,6%.

80% số người được hỏi cho rằng các biện pháp đối phó của chính phủ đối với tỷ lệ sinh giảm sẽ không cải thiện được vấn đề và khoảng 60% trả lời rằng họ "không ủng hộ" việc gia tăng gánh nặng quốc gia đối với các nguồn tài chính.

Hơn một nửa số người được hỏi trả lời rằng họ "không ủng hộ" việc tăng thuế quốc phòng.

Về việc chính phủ xuất khẩu vũ khí sát thương ra nước ngoài, 24% số người được hỏi trả lời rằng họ "nên cho phép" và 65% trả lời rằng họ "không nên cho phép".

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Your content here
Top