Covid-19 Nhật Bản: Việc lây nhiễm lan rộng trở lại rõ ràng, số người nhiễm ngày càng tăng ở 34 tỉnh

Covid-19 Nhật Bản: Việc lây nhiễm lan rộng trở lại rõ ràng, số người nhiễm ngày càng tăng ở 34 tỉnh

Sự lây lan trở lại của virus corona mới đã trở nên rõ ràng. Nhìn vào số người nhiễm trung bình trên toàn quốc trong một tuần, con số đã giảm xuống dưới 1000 người vào ngày 2 tháng này, nhưng đã tăng lên 1713 người vào ngày 28. Số người nhiễm mới đã tăng so với tuần trước ở 34 tỉnh. Số ca nhiễm không chỉ gia tăng ở các khu vực thành thị, vốn là đối tượng của tình trạng khẩn cấp, mà còn có những nơi con số này đang gia tăng nhanh chóng ở các khu vực nông thôn.

Khi chính phủ gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp, họ quyết định rằng "các biện pháp cần thiết sẽ tiếp tục cho đến giai đoạn 2 hoặc thấp hơn theo các chỉ số của tiểu ban chính phủ," nhưng tình hình đã trở lại.

Tại các khu vực như Kansai, nơi số người nhiễm bệnh đã ổn định trong tình trạng khẩn cấp, tình trạng lây nhiễm đang bùng phát trở lại. Theo số liệu do ban Thư ký Nội các tổng hợp tính đến ngày 28, trong số "6 chỉ số" của tiểu ban chính phủ thể hiện tình trạng lây nhiễm và mức độ chặt chẽ về y tế, tỉnh Osaka có 5 chỉ số như số người mới mắc bệnh và so sánh giữa các năm. Đó là giai đoạn 3 (lây nhiễm tăng nhanh) hoặc cao hơn. Số lượng người phục hồi là giai đoạn 4 (bùng nổ lây nhiễm) khi tình trạng khẩn cấp đang được xem xét. Tokyo cũng đang ở giai đoạn 3 với bốn chỉ số.

Mặt khác, có sự gia tăng nhanh chóng ở Tohoku và Shikoku, nơi số lượng người nhiễm bệnh không nhiều. Số người nhiễm bệnh ở tỉnh Miyagi và Okinawa đã bước sang giai đoạn 4, và tỉnh Yamagata cũng đang ở giai đoạn 3. Các nhóm lây nhiễm đang xảy ra tại các nhà hàng.

Tần suất sử dụng giường vốn đang giảm dần đều đang có dấu hiệu xấu đi. Theo số liệu của Ban thư ký nội các tính đến ngày 28, tỷ lệ sử dụng giường đã tăng lên ở Chiba, Aichi, Osaka, và Hyogo, nơi các chủng đột biến lần lượt được phát hiện, đã ở giai đoạn thứ 4 và lên tới 54%.

Số người bị nhiễm trên toàn quốc tương đương với ngày 20 tháng 11 năm ngoái, khi tiểu ban của chính phủ kêu gọi các biện pháp mạnh mẽ ở các khu vực tương đương với giai đoạn 3. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, tại cáctỉnh thành phố Tokyo và Osaka, các nhà hàng không có yêu cầu rút ngắn giờ làm việc. Hiện tại, có sự khác biệt về sự lây lan của virus trong khi tiếp tục yêu cầu thời gian kinh doanh ngắn hơn cho đến 9 giờ tối. (Akiyoshi Abe)

 

Đính kèm

  • ダウンロード (32).jpg
    ダウンロード (32).jpg
    9.8 KB · Lượt xem: 117

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top