Việc làm Nhật Bản: Việc số hóa các hoạt động và áp dụng làm việc từ xa có ảnh hưởng như thế nào đến mức độ hài lòng đối với công ty?

Việc làm Nhật Bản: Việc số hóa các hoạt động và áp dụng làm việc từ xa có ảnh hưởng như thế nào đến mức độ hài lòng đối với công ty?

Khảo sát nhận thức về "số hóa hoạt động kinh doanh và sự hài lòng với công ty" của Adobe

Áp dụng làm việc từ xa và số hóa các hoạt động khác nhau đang được các công ty thúc đẩy trong đại dịch corona. Những nỗ lực này, được kỳ vọng không chỉ ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh mà còn thúc đẩy hiệu quả hoạt động, tác động như thế nào đến động lực làm việc của nhân viên?

Một cuộc khảo sát nhận thức về "số hóa hoạt động kinh doanh và sự hài lòng với công ty" đã được Adobe Corporation thực hiện gần đây cho 500 nhân viên gia nhập công ty vào tháng 4 năm 2020.

60% cảm thấy rằng "việc số hóa hoạt động kinh doanh của họ không tiến triển"

Khi được hỏi liệu họ có nghĩ rằng số hóa công việc sẽ cải thiện hiệu quả công việc của họ không, kết quả cho thấy 80% cho rằng hiệu quả sẽ được cải thiện, trong đó có 35,8% trả lời rằng "rất hiệu quả", và 46,2% trả lời "tôi nghĩ sẽ hiệu quả hơn". Ngoài ra, 72,4% trả lời rằng việc thúc đẩy số hóa công việc cũng ảnh hưởng đến động lực làm việc.

Mặt khác, khi được hỏi quá trình số hóa trong công ty đang tiến triển đến mức nào, chỉ có 9,8% trả lời rằng nó rất tiên tiến, và khoảng 60% số người được hỏi cảm thấy rằng quá trình số hóa đang không tiến triển. Ngoài ra cũng cho thấy rằng khoảng 90% số người được hỏi muốn thúc đẩy số hóa công việc của họ.

Khi được hỏi về thói quen nội bộ chưa được số hóa, câu trả lời phổ biến nhất là "in và đóng dấu các chứng từ nội bộ và phiếu chi (61,8%)", và cho thấy hơn một nửa vẫn còn là thói quen “đóng dấu và gửi các tài liệu, hợp đồng sử dụng ngoài”.

Khoảng 30% công ty thực hiện thủ tục trực tuyến. Các nỗ lực số hóa doanh nghiệp cũng ảnh hưởng đến việc tuyển dụng

Chỉ 31,6% người được hỏi trả lời rằng họ thực hiện các thủ tục tuyển dụng trực tuyến như trao đổi hợp đồng lao động, cho thấy nhiều công ty sử dụng các phương pháp thông thường như giấy và tem.

Ngoài ra, khi hỏi mức độ số hóa của một công ty quan trọng như thế nào trong các tiêu chí lựa chọn của một công ty, nếu có tìm lại một công việc trong tương lai thì thấy rằng 70,8% trong tổng số cảm thấy rằng việc lựa chọn một công ty là rất quan trọng với tỉ lệ 22,2% trả lời rằng nó rất quan trọng và 48,6% trả lời khá quan trọng.

Những người trả lời rằng quá trình số hóa đang tiến triển có xu hướng hài lòng hơn với công ty, tỷ lệ thuận với tần suất làm việc từ xa

Khi được hỏi liệu họ có hài lòng với môi trường của công ty mà họ làm việc hay không, 49% người được hỏi trả lời rằng họ "rất hài lòng với việc số hóa hoạt động kinh doanh của mình". 6,9% người được hỏi trả lời rằng "việc số hóa hoạt động kinh doanh đã không tiến triển chút nào”, cho thấy sự khác biệt lớn, và có mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa mức độ nỗ lực số hóa công ty và mức độ hài lòng của công ty.

Ngoài ra, tần suất làm việc từ xa cũng có mối tương quan với sự hài lòng, và tỷ lệ những người trả lời "rất hài lòng" trong số những người "làm việc từ xa mỗi ngày" ở mức cao là 37,2%. Mặc dù công ty làm việc từ xa được khuyến khích như một biện pháp đối phó với sự lây lan của các bệnh nhiễm virus corona mới, nhưng người ta cũng thấy rằng sự hài lòng đối với công ty cũng bị ảnh hưởng.

Natsumi Akita, Bộ phận phát triển thị trường, Tập đoàn Adobe, cho biết:

"Từ cuộc khảo sát này, chúng tôi nhận thấy rằng tần suất làm việc từ xa và mức độ nỗ lực số hóa các hoạt động tỷ lệ thuận với mức độ hài lòng với môi trường làm việc. Người ta cũng làm rõ rằng mức độ nỗ lực số hóa doanh nghiệp cũng rất quan trọng trong việc lựa chọn công ty trong quá trình tìm việc. Có thể nói, việc đẩy mạnh số hóa không chỉ quan trọng để nâng cao hiệu quả công việc, năng suất lao động mà còn ở góc độ tuyển dụng."

<Đề cương khảo sát>

Phương pháp khảo sát: Khảo sát trên Internet

Mục tiêu thực hiện: 500 người (nhân viên trên toàn quốc gia nhập công ty vào tháng 4 năm 2020)

Thời gian khảo sát: 21/4/2021 đến 23/4/2021

 

Đính kèm

  • ダウンロード - 2021-06-15T112049.200.jpg
    ダウンロード - 2021-06-15T112049.200.jpg
    6.2 KB · Lượt xem: 121

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top