Nhật Bản viện trợ không hoàn lại hơn 15 triệu USD cho Việt Nam

Nhật Bản viện trợ không hoàn lại hơn 15 triệu USD cho Việt Nam

Kể từ tháng 4/2004 đến tháng 3/2005, Nhật Bản đã viện trợ không hoàn lại choViệt Nam tổng cộng hơn 2 triệu USD vào 25 dự án, nâng tổng số tiền viện trợ không hoàn lại của nước này cho các địa phương của Việt Nam đến nay lên 15 triệu USD với hơn 230 dự án.

Trong số 25 dự án trên, 11 dự án thuộc lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu, trong đó có các dự án viện trợ xây dựng mới các trường tiểu học, với tổng số tiền là 860.622 USD và 6 dự án cho lĩnh vực y tế, trong đó có việc cung cấp các thiết bị y tế cho các cơ sở y tế địa phương, với tổng số tiền là 484.244 USD.

Số dự án và giá trị viện trợ trong giai đoạn 4-2004 đến 3-2005 đã tăng thêm 20 dự án và 1,56 triệu USD so với mức Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho các địa phương của Việt Nam trong năm tài chính 2002-2003.

(Theo TTXVN)
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top