Xã hội Nhật Bản : Xem xét việc giảm lương hưu cho người lao động cao tuổi , kiểm chứng hiệu quả cải cách hệ thống.

Xã hội Nhật Bản : Xem xét việc giảm lương hưu cho người lao động cao tuổi , kiểm chứng hiệu quả cải cách hệ thống.

ダウンロード - 2024-04-16T165042.894.jpg


Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã thông báo với tiểu ban của Hội đồng An sinh xã hội vào ngày 16 rằng họ sẽ kiểm tra tính hiệu quả của "hệ thống lương hưu người lao động cao tuổi " nhằm giảm lương hưu , phúc lợi cho người lao động cao tuổi có mức lương trên một mức nhất định.

Kết quả sẽ được công bố vào mùa hè này sau khi việc đánh giá tài chính đối với hệ thống lương hưu công được thực hiện cùng lúc với kế hoạch của chính phủ và các cuộc thảo luận về các biện pháp bao gồm bãi bỏ hoàn toàn và nới lỏng một phần sẽ bắt đầu một cách nghiêm túc vào năm tới.

Theo hệ thống lương hưu người cao tuổi , số tiền lương hưu sẽ bị giảm nếu tổng số tiền lương và lương hưu phúc lợi vượt quá 500.000 yên mỗi tháng ( năm tài chính 2024 ). Tính đến năm tài chính 2021, 490.000 người, tương đương 17% số người hưởng lợi từ 65 tuổi trở lên, đủ điều kiện và tổng số tiền lương hưu bị giảm lên tới khoảng 450 tỷ yên. Các nhà phê bình chỉ ra rằng đây là yếu tố hạn chế cách làm việc của người cao tuổi trong bối cảnh tình trạng thiếu lao động tại các công ty ngày càng gia tăng. Mặt khác, một số người cho rằng việc bãi bỏ hệ thống và nới lỏng một số hệ thống sẽ mang lại ưu đãi cho những người có thu nhập cao.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã đưa kế hoạch xem xét hệ thống lương hưu vào phần "ước tính lựa chọn", trong đó kiểm tra tính hiệu quả của các cải cách khác nhau đối với hệ thống lương hưu. Chính phủ cũng sẽ xem xét các cách để kéo dài thời gian thanh toán lương hưu quốc gia (lương hưu cơ bản) cho những người tự kinh doanh từ 40 năm hiện tại (20-59) lên 45 năm (20-64 tuổi) và mở rộng phạm vi trợ cấp một phần cho nhân viên thời gian có thể tham gia bảo hiểm lương hưu.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top