Nhật công bố kế hoạch chống dịch cúm gia cầm ở người

Nhật công bố kế hoạch chống dịch cúm gia cầm ở người

Nhật vừa công bố kế hoạch đối phó với cúm gia cầm trong trường hợp đại dịch bùng nổ. Theo kế hoạch này, một đại dịch có thể làm từ 170.000 đến 640.000 người Nhật chết, và có khoảng từ 530.000 đến 2 triệu người có thể nhập viện.

Theo kế hoạch, nước này sẽ thành lập một tổng hành dinh để đối phó với vấn đề nếu đại dịch bùng phát và cho phép Bộ y tế công bố tình trạng khẩn cấp. Với tình trạng này, Nhật có quyền đóng cửa trường học và cưỡng chế người nhập viện và cấm tụ tập đông người.

Kế hoạch chia dịch bệnh làm sáu giai đoạn, từ dịch cúm thông thường cho tới một đại dịch thế giới mà tình hình hình hiện nay - khi bệnh dịch lây từ gia cầm sang người - đang vào giai đoạn thứ ba. Để đối phó dịch bệnh, Nhật sẽ tăng dự trữ Tamilflu đủ cho 25 triệu dân điều trị trong năm ngày, thay vì ba ngày như mục tiêu trước đây.

Trong khi đó, một báo cáo khác của Dai Ichi Life Research cho biết nếu một dịch cúm gia cầm bùng phát, kéo dài trong một năm, có thể làm giảm GDP của Nhật xuống 1,4 nghìn tỉ yen, tức khoảng 11,9 tỉ USD, hay O,29% GDP.

(Theo Reuters)
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top