Kinh tế Nhu cầu thiếu hụt là 27 nghìn tỷ yên, theo ước tính của Văn phòng Nội các trong GDP cho giai đoạn tháng 7-9. Âm trong 8 quý liên tiếp

Kinh tế Nhu cầu thiếu hụt là 27 nghìn tỷ yên, theo ước tính của Văn phòng Nội các trong GDP cho giai đoạn tháng 7-9. Âm trong 8 quý liên tiếp

Theo Văn phòng Nội các, chênh lệch sản lượng ước tính dựa trên báo cáo sơ bộ đầu tiên về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho giai đoạn tháng 7-9 năm 2021 là âm 4,8%. Con số âm là trong 8 quý liên tiếp, và thực tế sẽ thiếu hụt nhu cầu 27 nghìn tỷ yên.

Văn phòng Nội các đã công bố vào ngày 2. Chênh lệch sản lượng cho thấy sự cân bằng giữa cung và cầu trong nền kinh tế Nhật Bản, và nếu nhu cầu giảm xuống dưới mức cung, nó sẽ trở nên âm và người ta cho rằng áp lực giảm giá có thể được áp dụng.

Giá trị ước tính là âm 3,9% trong quý từ tháng 4 đến tháng 6 và sự thiếu hụt tiếp tục tăng lên. Sự thiếu hụt nhu cầu tiếp tục diễn ra kể từ giai đoạn tháng 10 đến tháng 12 năm 2019, làm nổi bật tình hình hiện tại, trong đó áp lực giảm giá liên quan đến việc tăng thuế tiêu dùng và sự lây lan của virus corona mới không thể được gỡ bỏ.

Sự thiếu hụt nhu cầu trong giai đoạn tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 sau corona là 58 nghìn tỷ yên, và giảm dần xuống 31 nghìn tỷ yên trong giai đoạn tháng 7 đến tháng 9 và 17 nghìn tỷ yên trong giai đoạn tháng 10 đến tháng 12. Tuy nhiên, kể từ đầu năm nay, nó đã nằm trong khoảng 20 nghìn tỷ yên, với 23 nghìn tỷ yên (giai đoạn tháng 1 đến tháng 3) và 22 nghìn tỷ yên (giai đoạn tháng 4 đến tháng 6).

 

Đính kèm

  • ダウンロード - 2021-12-02T142801.417.jpg
    ダウンロード - 2021-12-02T142801.417.jpg
    7.1 KB · Lượt xem: 105

Bài viết liên quan

Your content here
Top