Tiêu dùng Nippon Ham tăng giá giăm bông, thực phẩm đông lạnh, v.v, bắt đầu từ tháng 4.

Tiêu dùng Nippon Ham tăng giá giăm bông, thực phẩm đông lạnh, v.v, bắt đầu từ tháng 4.

95a35d905d1810c52abf72c92d8afd04.jpg


Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, Nippon Ham sẽ thay đổi thông số kỹ thuật sản phẩm và điều chỉnh giá cho 205 sản phẩm dùng trong gia đình và dùng trong kinh doanh.

7 mặt hàng thực phẩm đông lạnh sẽ được tăng giá từ ngày 1 tháng 3. Tỷ lệ sửa đổi là 1,1% đến 27,6%. Số lượng mặt hàng bao gồm 55 mặt hàng giăm bông, xúc xích dùng trong gia đình và 38 mặt hàng thực phẩm chế biến sẵn. Có 112 mặt hàng dùng cho mục đích kinh doanh.

Nguyên nhân là do giá nguyên vật liệu và chi phí lao động tiếp tục tăng.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top