Covid-19 Số ca dương tính tại Nhật ngày 13 tháng 2 là 1362 ca. Tổng số người tử vong tính đến ngày hôm qua là 6913 người.

Covid-19 Số ca dương tính tại Nhật ngày 13 tháng 2 là 1362 ca. Tổng số người tử vong tính đến ngày hôm qua là 6913 người.

Theo thống kê đến ngày hôm qua, 13 tháng 2, Nhật Bản có 414672 ca dương tính. Trong đó 6913 người tử vong. 382839 người đã khỏi bệnh. Hiện tại 24902 người đang được điều trị. So với con số lúc cao điểm là gần 8000 ca dương tính/ ngày thì số ca dương tính được phát hiện ngày hôm qua (1362 ca) đã giảm xuống rất nhiều.

bienthemoi.jpg


+Nhật Bản có thêm 1362 ca dương tính và 65 người tử vong:

+Tokyo có 369 ca dương tính và 11 người tử vong:

+Osaka có 142 ca dương tính và 7 ca tử vong:

+Saitama có 164 ca dương tính và 4 ca tử vong:

+Kanagawa có 105 ca dương tính và 1 người tử vong:

+Aichi có 59 ca dương tính và 4 người tử vong:
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
Your content here
Top