Xã hội Tham vấn về nghèo đói tiếp tục tăng gấp đôi so với trước corona với 300.000 trường hợp, nữ giới và những lao động không thường xuyên gặp khó khăn

Xã hội Tham vấn về nghèo đói tiếp tục tăng gấp đôi so với trước corona với 300.000 trường hợp, nữ giới và những lao động không thường xuyên gặp khó khăn

Như một mạng lưới an toàn trước phúc lợi, tổng cộng 307.072 lượt tham vấn mới đã được nhận trong nửa đầu năm 2021 (từ tháng 4 đến tháng 9) tại "các tổ chức hỗ trợ tham vấn độc lập" của các chính quyền địa phương trên toàn quốc nhận tham vấn từ những người có nhu cầu. Tính toán của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi. Mặc dù giảm so với cùng kỳ năm 2020 khi lây nhiễm virus corona mới, nhưng tỷ lệ này cao hơn khoảng 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2019 (124.439 trường hợp) trước khi lây lan và vẫn ở mức cao.

Khi đến cuối năm, một chủng đột biến mới "chủng Omicron" đang lây lan. Mặc dù tình hình việc làm đang được cải thiện, nhưng tình trạng khó khăn của lao động không thường xuyên, và nhiều lao động nữ trong ngành nhà hàng và lưu trú vẫn tiếp diễn.

 

Đính kèm

  • ダウンロード (63).jpg
    ダウンロード (63).jpg
    11 KB · Lượt xem: 94

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top