Thành lập Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản

Thành lập Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có chủ trương thành lập Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản nhằm cung cấp thông tin, tăng cường tiếp xúc, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước trong hơp tác kinh doanh.

Tham gia diễn đàn, các doanh nghiệp được cung cấp thông tin miễn phí định kỳ về văn bản pháp luật, chính sách, qui định liên quan đến thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Nhật Bản; được cung cấp thông tin về thị trường, đối tác của Nhật Bản theo yêu cầu cụ thể; tham gia các hoạt động gặp gỡ doanh nghiệp hai nước theo ngành, theo địa phương, các hoạt động khảo sát thị trường; hỗ trợ tư vấn, đào tạo nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp qua các khoá đào tạo hoặc tư vấn trực tiếp tại doanh nghiệp.

Hiện nay, Nhật Bản là thị trường trọng điểm của Việt Nam. Hai nước đã ký Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư vào tháng 11/2003 và đang xem xét ký kết Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện.


(Theo VNEconomy)
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top