Thông tin đăng ký thi JLPT 12/2020

lehoanmba

New Member
1) Thông tin đăng ký thi JLPT 12/2020 ở Nhật Bản
 • Ngày thi: Chủ nhật ngày mùng 6 tháng 12 năm 2020
 • Thời gian vào phòng thi ở Nhật Bản: Từ 12 giờ đến 12 giờ 30 phút
 • Thời gian bắt đầu thi ở Nhật: 12 giờ 30 phút※Chú ý: Nếu bạn đến muộn thì sẽ không được vào thi phần thi thứ 1, bạn có thể vào thi từ phần thi thứ 2 nhưng sẽ không được tính điểm nên bạn sẽ bị trượt.
 • Cấp độ thi: N1 N2 N3 N4 N5
 • Địa điểm thi: Được tổ chức ở tất cả 47 tỉnh thành của Nhật và ở nước ngoài. Điểm thi ở Nhật sẽ được ghi trên phiếu báo thi được gửi về địa chỉ nhà bạn sau khi đăng ký một thời gian.
 • Thời gian đăng ký thi: từ ngày 24/08/2020(Thứ 2) đến 17 giờ ngày 17/09/2020(Thứ 5)
 • Hình thức đăng ký thi: Từ năm 2020 trở đi chỉ cho phép đăng ký thi qua mạng, không đăng ký thi qua đường bưu điện được nữa.
 • Lệ phí thi ở Nhật Bản: 5500 yên (đã bao gồm thuế)
 • Phiếu báo thi: dự kiến sẽ gửi đi đến ngày 19/06/2020(Thứ 6). Nếu bạn nào đăng ký thi qua mạng thì có thể xem thông tin phiếu dự thi qua mạng từ ngày 20/11/2020 bằng tài khoản My JLPT.
 • Kết quả thi: Nếu bạn đăng ký thi qua mạng thì khoảng cuối tháng 1/2020 hoặc đầu tháng 2/2021 và giấy báo kết quả sẽ được gửi về địa chỉ nhà bạn đã đăng ký.
  Bảng biểu về thời gian thi thực tế Tại Nhật
Link chi tiết có tại bài viết: https://evnjp.com/thong-tin-dang-ky-thi-jlpt-12-2020/
 
Top