các Pro cho mình hỏi các từ trong xếp loại tốt nghiệp cao đẳng/đại học bằng tiếng Nhật dùng từ gì nhỉ

Top