Thực hiện giai đoạn 2 sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản

Thực hiện giai đoạn 2 sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản

Uỷ ban xúc tiến đánh giá lần thứ 2 "Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản về cải thiện môi trường đầu tư nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh", được tổ chức ngày 29/11 tại Hà Nội đã cam kết cùng tiến hành giai đoạn 2 của Sáng kiến chung với sự phối hợp của cả hai bên Việt Nam và Nhật Bản.

Tại cuộc họp, có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Hattori và Chủ tịch Uỷ ban kinh tế Nhật-Việt Oka Motoyuki, các đại biểu nhất trí đánh giá rằng Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 1 đã kết thúc thành công. Sáng kiến chung này có một vai trò quan trọng trong việc tăng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Nhật Bản vào Việt Nam trong 2 năm qua.

Hai bên đã xem xét và trao đổi ý kiến về kết quả của các hội nghị theo từng lĩnh vực đã được tổ chức trước đó giữa Việt Nam và Nhật Bản. Phía Nhật Bản đã thuyết trình về kết quả khảo sát và nội dung đánh giá mà hai bên Việt Nam - Nhật Bản đã nhất trí qua từ các hội nghị trước và trình bày về những hỗ trợ cho Việt Nam trong tương lai. Việt Nam cũng nêu ra phương hướng triển khai sắp tới cho các khoản tiến triển chậm trong kế hoạch hành động.

Theo nhận định của cuộc họp, trong 2 năm qua, kể từ khi bắt đầu triển khai Chương trình hành động, Việt Nam và Nhật Bản đã thành công trong việc tiến hành đánh gía mục tiêu và thông qua quá trình giám sát. Cả hai bên đều nhận thấy nỗ lực của các bên trong quá trình thực hiện chương trình hành động trên. Trong 125 tiểu vấn đề cùng với 44 vấn đề chính, 105 vấn đề đã được hoàn thành theo kế hoạch. Hai bên cũng nhận thấy còn một vấn đề chưa có sự tiến triển, 4 vấn đề khác đang được triển khai theo kế hoạch và 13 vấn đề còn lại chưa được đánh giá do thiếu thông tin hoặc do sự khác biệt trong quan điểm đánh giá của hai bên.

Cuộc họp ghi nhận bên Việt Nam đã thực hiện tích cực Chương trình hành động của Sáng kiến chung Việt - Nhật, 85% các vấn đề trong Chương trình hành động được đánh giá là đã đạt mục tiêu đặt ra; về phía Nhật Bản, đã thực hiện một số dự án hỗ trợ chính thức ODA đang tích cực xem xét một vài dự án khác do Việt Nam đề xuất.

(Theo TTXVN)
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top