Covid-19 Tình hình Corona ngày 11 tháng 9 : Xác nhận 81.491 ca nhiễm mới trên toàn quốc, giảm 26.000 ca so với cùng ngày tuần trước.

Covid-19 Tình hình Corona ngày 11 tháng 9 : Xác nhận 81.491 ca nhiễm mới trên toàn quốc, giảm 26.000 ca so với cùng ngày tuần trước.

ダウンロード - 2022-08-12T163829.179.jpg


Tổng cộng 81.491 trường hợp nhiễm Corona mới đã được xác nhận ở Nhật Bản vào ngày 11. Số ca nhiễm mới mỗi ngày giảm khoảng 26.000 ca so với chủ nhật tuần trước. Toàn quốc có 419 trường hợp bệnh nặng, giảm 24 người so với ngày hôm trước và 104 người tử vong đã được công bố .

Tại Tokyo, 7.750 ca nhiễm mới đã được xác nhận. Số ca nhiễm mới hàng ngày giảm 1.885 ca so với chủ nhật tuần trước. 24 trường hợp tử vong mới đã được xác nhận.

Theo chính quyền thành phố, số ca nhiễm mới trung bình trong tuần trước là 9709,7 người, bằng 76,7% so với tuần trước. Theo tiêu chuẩn của chính quyền thành phố, 32 trường hợp bệnh nặng, tăng 2 người so với ngày hôm trước.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top