Covid-19 Tình hình Corona ngày 12 tháng 9 : Xác nhận 52.918 ca nhiễm mới trên toàn quốc, giảm xuống dưới mức 100.000 ca trong 4 ngày liên tiếp.

Covid-19 Tình hình Corona ngày 12 tháng 9 : Xác nhận 52.918 ca nhiễm mới trên toàn quốc, giảm xuống dưới mức 100.000 ca trong 4 ngày liên tiếp.

8 (19).jpg


Vào ngày 12, 52.918 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận trên toàn quốc. Số ca nhiễm đã khoảng 15.000 người so với thứ Hai tuần trước và số ca nhiễm hàng ngày giảm xuống dưới 100.000 ca trong ngày thứ tư liên tiếp. Số trường hợp bệnh nặng là 412 người, ít hơn ngày hôm trước 7 người. Có 143 trường hợp tử vong được công bố trong ngày 12

Số ca nhiễm mới ở Tokyo trong ngày 12 là 5.654 ca, giảm xuống dưới 10.000 ca trong 4 ngày liên tiếp. Các ca lây nhiễm được thông báo trước đây ở tỉnh Aomori và Osaka đã được rút lại.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top