Covid-19 Tình hình Corona ngày 18 tháng 5 : Xác nhận 42.161 ca nhiễm mới trên toàn quốc.

Covid-19 Tình hình Corona ngày 18 tháng 5 : Xác nhận 42.161 ca nhiễm mới trên toàn quốc.

ダウンロード - 2022-04-26T143621.494.jpg


Tại Nhật Bản, 42.161 ca nhiễm Corona mới trên toàn quốc đã được xác nhận vào ngày 18, giảm 3794 người so với cùng ngày của tuần trước ( ngày 11 ). Có 125 trường hợp bệnh nặng và 50 người tử vong.

Số ca nhiễm mới ở Tokyo là 4.355 người, ít hơn 409 người so với tuần trước. Tỉnh Osaka có 3.497 người, ít hơn 182 người so với tuần trước. Số ca nhiễm mới ở tỉnh Aichi là 2718 người , Hokkaido là 2677 người , tỉnh Okinawa là 2560 người và tỉnh Fukuoka là 2206 người, đều trên mức 2000 người .

Số ca nhiễm mới trên 100.000 người trong một tuần cho đến ngày 17 là khoảng 190 người ở Tokyo, trong khi ở Okinawa là khoảng 1038 người.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top