Covid-19 Tình hình Corona ngày 20 tháng 6 : Xác nhận 7800 ca nhiễm mới trên toàn quốc.

Covid-19 Tình hình Corona ngày 20 tháng 6 : Xác nhận 7800 ca nhiễm mới trên toàn quốc.

ダウンロード - 2022-06-06T165942.571.jpg


Tại Nhật Bản, 7800 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận trên toàn quốc vào ngày 20. Số ca nhiễm mới giảm 156 người so với thứ 2 tuần trước. 13 trường hợp tử vong mới đã được xác nhận . Số người bệnh nặng trên toàn quốc là 41 người, bằng ngày trước đó.

Tại Tokyo, 1076 ca nhiễm mới đã được phát hiện . Số ca nhiễm mới tăng 116 người so với thứ Hai tuần trước. Không có ca tử vong nào được xác nhận.

Theo thống kê của chính quyền Thủ đô, số ca nhiễm mới trung bình trong tuần qua là 161,9 người , bằng 100,8% so với tuần trước. Số người bệnh nặng theo tiêu chuẩn của thành phố là 0 người, bằng ngày hôm trước.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top