Covid-19 Tình hình Corona ngày 21 tháng 9 : Xác nhận 69.832 ca nhiễm Corona mới trên toàn quốc, giảm 30.400 ca so với tuần trước.

Covid-19 Tình hình Corona ngày 21 tháng 9 : Xác nhận 69.832 ca nhiễm Corona mới trên toàn quốc, giảm 30.400 ca so với tuần trước.

ダウンロード - 2022-07-27T141909.863.jpg


Tại Nhật Bản, 69.832 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận vào ngày 21, giảm khoảng 30.400 ca so với thứ Tư tuần trước. Số bệnh nhân nặng trên toàn quốc tăng 2 người so với ngày hôm trước lên 301 người và số người tử vong là 126 người.

Tại Tokyo, 7059 người đã được xác nhận nhiễm bệnh. Số ca nhiễm mới giảm 3.534 ca so với thứ Tư tuần trước, giảm xuống dưới 10.000 ca trong ngày thứ bảy liên tiếp. Số người tử vong là 9 người.

Theo chính quyền thành phố, số ca nhiễm mới trung bình trong tuần trước là 6925,4 người , bằng 77,3% so với tuần trước. Theo tiêu chuẩn của chính quyền đô thị, có 21 trường hợp bệnh nặng, ít hơn 7 người so với ngày hôm trước.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top