Covid-19 Tình hình Corona ngày 25 tháng 4 : Xác nhận 24.839 ca nhiễm mới trên toàn quốc, tăng hơn 600 người so với tuần trước.

Covid-19 Tình hình Corona ngày 25 tháng 4 : Xác nhận 24.839 ca nhiễm mới trên toàn quốc, tăng hơn 600 người so với tuần trước.

ダウンロード - 2022-04-26T143621.494.jpg


Vào ngày 25, 24.839 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận trên toàn quốc. Số ca nhiễm tăng 600 người so với thứ Hai tuần trước. Số người bệnh nặng giảm 4 người so với ngày hôm trước xuống còn 191 người và giảm xuống dưới mức 200 người trong 2 ngày liên tiếp. 39 trường hợp tử vong được công bố trong ngày 25.

Số ca nhiễm mới ở Tokyo là 3141 người, giảm khoảng 300 người so với tuần trước. Tỉnh Osaka có 963 ca nhiễm mới và gần như không đổi. Số ca nhiễm được thông báo trước đây ở các tỉnh Chiba, Hyogo, Fukuoka, v.v. đã được sửa đổi.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Your content here
Top