Covid-19 Tình hình Corona ngày 27 tháng 11 : Xác nhận 97.679 ca nhiễm Corona mới trên toàn quốc, Tokyo ghi nhận 10.346 ca nhiễm.

Covid-19 Tình hình Corona ngày 27 tháng 11 : Xác nhận 97.679 ca nhiễm Corona mới trên toàn quốc, Tokyo ghi nhận 10.346 ca nhiễm.

ダウンロード - 2022-10-26T142007.852.jpg


Vào ngày 27, 97.679 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận ở Nhật Bản. Số ca nhiễm mới tăng khoảng 20.700 ca so với Chủ nhật tuần trước. Cả nước xảy ra 308 trường hợp bệnh nặng, tăng 5 vụ so với ngày hôm trước và 96 trường hợp tử vong mới.

Tại Tokyo, 10.346 ca nhiễm mới đã được xác nhận, tăng 2.500 ca nhiễm mới so với Chủ nhật tuần trước. 6 trường hợp tử vong mới đã được xác nhận. Theo tiêu chuẩn của chính quyền đô thị, số người bị bệnh nặng là 17 người, bằng ngày trước đó .

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top